A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje. Ez a nap a nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak első napja, megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról.

A 7. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. Ezen a napon az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját megszenteli, s avval rajzolja a keresztet a hívek homlokára. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. Hamvazószerdát másként böjtfogószerdának, szárazszerdának vagy aszalószerdának is nevezik.

A mai nappal megkezdjük a húsvéti előkészületi időt, a nagyböjtöt. Ezen időszakban az Egyház különösen is ajánlja számunkra a böjtölést, a szegények segítését (alamizsnálkodás) és a több imádságot. Nem mintha máskor nem kellene fegyelmeznünk testünket-lelkünket, vagy máskor nem volna kötelességünk az adakozás vagy a rendszeres imádkozás, de most az eddigieknél is több figyelmet kell szentelnünk mindezeknek. A mai, hamvazószerdai evangéliumban Jézus ezekről beszél, intve minket, hogy e cselekedeteknek az Isten felé fordulás a célja és nem az, hogy
büszkélkedhessünk magunknak vagy más emberek tetszését keressük. Minden böjtölésnek, alamizsnálkodásnak és imádságnak az a célja, hogy ne magunkra figyeljünk és ne magunkra irányítsuk mások érdeklődését, hanem Isten felé forduljunk.
Nem véletlen, hogy a nagyböjt első napján éppen ezt a szakaszt tárja elénk az Egyház. Ez a jézusi figyelmeztetés a kulcs számunkra ahhoz, hogy helyes szándék vezessen minket a böjti idő minden napján. Érdemes lesz újra és újra elolvasnunk.

Múltkor/MTI/evangelium.com