A magyar nemzetiségű katolikus hívek és lelkipásztoraik kezdeményezését felkarolva 3 felvidéki magyar civil szervezet nyílt levélben reagál a Szlovák Püspökkari Konferencia által kihirdetett február 14-ei egyházmegyei felosztásra.

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Mécs László Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány a nyílt levelet először a Szlovák Püspökkari Konferenciának, a megyéspüspököknek és az Apostoli Nunciatúrának küldték meg. A kezdeményezők február 27-én, szerdán déli 12 órakor ismertetik a médiában a nyílt levél tartalmát, addig a levél tartalmára vonatkozóan nyilatkozati moratórium lép érvénybe. A nyílt levelet szándékaik szerint eljuttatják más egyházi fórumokhoz, így a Szentszékhez is. A kezdeményezés bizonyítja, hogy az egyházmegyei felosztás ügyébe nem a MKP politikusai kívánnak beavatkozni, amint azt egyes körök sugallják, hanem maguk az érintett hívek nyilvánítják ki véleményüket személyesen és szervezeteiken keresztül. A nyílt levélhez a tartalmával egyetértő személyek és szervezetek aláírásukkal csatlakozhatnak.
A nyílt levél holnap délben olvasható lesz a www.pazmaneum.com és a www.felvidek.ma honlapokon, ezután az érdeklődők a Pázmaneum elérhetőségein kaphatnak további információt.

Pázmaneum