A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével a 2008. év nyarára, illetve 2008. második félévére magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára.

Általános tudnivalók:

Jelentkezhetnek:
– azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és rendelkeznek a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolásával,
– nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
– a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.

A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500 Ft közötti összeget nem haladja meg.

A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.

A jelentkezés benyújtásának határideje 2008. március 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.

Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2008 áprilisában.

Az egyes lehetőségekről az alábbi elérhetőségeken olvashatunk: