A Magyar Koalíció Pártja elutasítja a Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivőjének az MKP ellen intézett támadásait az egyházi ügyek tekintetében. (Az MKP az egyházmegyék felosztását kifogásolta, illetve magyar (segéd)püspök kinevezését üdvözölné – lásd ajánlott cikkeinket, szerk.megj.) 

“A szóvivő úr szavai nem a keresztényi szeretetről, sokkal inkább az intoleranciáról tesznek tanúbizonyságot.

Az MKP tiszteletben tartja az egyház autonómiáját, és nem avatkozik az egyház hatáskörébe tartozó ügyekbe, de felhatalmazva érzi magát arra, hogy továbbítsa a magyar ajkú hívők véleményét a hitélet aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

A szlovákiai egyházmegyék új felosztásával kapcsolatban az MKP a katolikus magyar ajkú hívők véleményét tolmácsolja, miszerint az új felosztást a mintegy 400 ezer magyar nemzetiségű hívővel szembeni nacionalizmus és érzéketlenség jellemzi. E – magyar hívők számára kedvezőtlen – helyzet megoldása lehetne a magyar püspök kinevezése, aki a püspökkari konferencia tagjaként olyan jogkörökkel rendelkezne, amelyek feljogosítanák őt az összes magyar hívő pasztorációjára. Ennek a püspöknek lehetne „ad personam” megbízatása vagy lehetne akár megyéspüspök is, aki az adott egyházmegyén belül a szlovák hívők Főpásztora is lenne. Ez a püspök a Szlovák Püspökkari Konferencia tagjaként koordinálhatná a többi segédpüspök, illetve vikárius tevékenyégét az összes egyházmegyében, ahol magyar ajkú hívők élnek.

A Magyar Koalíció Pártjának meggyőződése, hogy a jelenleg kialakult szerencsétlen helyzetben az általunk ismertetett megoldás lehetne az a mód, amellyel – az egyházjoggal és a modern kor követelményeivel összhangban – a Szlovák püspökkari Konferencia elláthatná a magyar nemzetiségű katolikus hívők megfelelő lelki gondozását is.” – olvasható az MKP sajtóosztályának közleményében