A márciusi forradalom 160. évfordulójára
Istenem, a Földről száll feléd imám; a Földről, hol úgy elözönlötték a térségeket a fegyverek, mint tavaszi réteket a fű. Gépszörnyek zajából, rohanó és lármázó emberek gyűrűjéből szólok, nyisd meg hát a csend kapuját, amiként a tulipán is kitárul a reggeli fényben. A márciusi forradalom 160. évfordulójára

Istenem, a Földről száll feléd imám; a Földről, hol úgy elözönlötték a térségeket a fegyverek, mint tavaszi réteket a fű. Gépszörnyek zajából, rohanó és lármázó emberek gyűrűjéből szólok, nyisd meg hát a csend kapuját, amiként a tulipán is kitárul a reggeli fényben.

Köszönöm, Atyám, hogy nem kő, felhő vagy madár, de ember s magyar lettem a Kárpát-medencében, ahol a világ szíve dobog.
Újra meg újra hálálkodom, hogy szívembe rejtetted ajándékodat, hatalmas lényed parányi örökfény gyöngyöcskéjét, melyben a lélek tiszta mosolya fogan.

Uram, azért a nemzetért könyörgök, melynek elküldted megtestesült isteni sugallatodat, a Szent Koronát, hogy megmutasd, miként boldogulhat az általad ihletett földi világ, ha megtartjuk törvényeidet. Szent Koronánk nem hét fejű tanksárkány, tüze nem pusztít, nem leigáz, de alkotni serkent szelíden, hogy behegedhessenek vérző sebeink, élhessen tálentumaival a szántóvető, a tudós, a művész, a munkás; ne pusztítson idő előtti halál, ne alázzon porig a szegénység, segíts, hogy másokat is felemelhessünk gyógyító ereje által.

Mindenható Isten: leheld szent lelked a világ kupeceibe, szabadítsd meg őket tébolyuktól, az önzéstől; add, hogy ne a farizeusokat kövessük; oszlasd el a hamis tanok homályát, hogy mindenki lássa, ki az, aki tanít és gyógyít, s ki az, aki csal.

Teremtő Atyánk, vezess Jézus fiad által az Úton, hogy ne Noé bárkája legyen a menedékünk e meggyalázott bolygón, de megtaláljunk téged, mint a tulipán, mely a földsötétből a fényre kúszva boldogan nyitja feléd szirmait.