A nagycsütörtöki olajszentelési mise után Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita a székesegyház bejáratában emléktáblát leplezett le és szentelt meg.

Az érsek homíliájában az egyes korok személyiségeinek fontosságáról elmélkedett. Örömmel állapította meg, hogy a múltszázad viszontagságai közepette a papság és a hívek állhatatosan megőrizték hűségüket az evangéliumi értékek iránt. A közel húsz elhunyt pap között megemlítette Umstädter Tibor radi, Majancsik Ferenc bolyi és Manczos Antal jánoki plébánosok példás életét.

A márványtábla annak a nyolc papnak állít emléket, akik a múltszázadban papi hivatásuk teljesítése közben áldozták életüket a rájuk bízott hívekért: František Majoch, Abszolón Ede, Ján Nemec, Štefan Bečaver, Szmutkó Emil, Michal Rovňák, Hettmanek János, Ignác Kriššák.

A tábla mementó kíván lenni mindazon püspököknek és papoknak, akik a XX. században bármilyen személyi áldozatot hoztak az Egyházért: a börtönökben, igazságtalan elítéltként, házi őrizetben, szabadságkorlátozásban, testi-lelki szenvedésben, társadalmi ellehetetlenítés és háttérbeszorítás révén, száműzetésben, erőszakos kitelepítés, emigráció vagy a papi szolgálat korlátozása miatt. Emléket állít mindazoknak, akik a kommunista rezsim alatt 1948. és 1989. között üldöztetést szenvedtek Krisztus és az Egyház iránti hűségük miatt.

A tábla értelmi szerzője, Peter Zubko professzor szavai szerint az emlékhely kialakítása szándékosan a hajdani Kassai Egyházmegye teljes papságának életét öleli fel. Az áldozatnak, a szenvedésnek, a megaláztatásnak nincs nemzetisége. Figyelmet, tiszteletet és megbecsülést érdemel minden kor emberétől.

Gábor Bertalan/Magyar Kurír