Az Unió gondoskodik a céljai eléréséhez és politikái folytatásához szükséges eszközökről.
Az egyéb bevételeket nem érintve, az Unió költségvetését teljes egészében a saját forrásokból kell finanszírozni.
Az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó rendelkezéseket a Tanács által megalkotott európai törvényben határozza meg, melyet egyhangúlag kell elfogadni.

Az Unió többéves pénzügyi keretet határoz meg, mely legkevesebb ötéves időtartamra szól. Ennek célja annak biztosítása, hogy az Unió kiadásai rendezett módon, saját forrásai határain belül alakuljanak. Az éves költségvetésnek természetesen igazodnia kell ehhez a pénzügyi kerethez.

A költségvetés felépítése: a költségvetési év előirányzatait különböző fejezetek alá kell sorolni, ezeken belül a kiadásokat természetük és rendeltetésük szerint csoportosítva, illetve szükség esetén tovább részletezve.

Az Európai Parlament, Európai Tanács és a Tanács, Bizottság, valamint Európai Unió Bíróságának kiadásai a költségvetésben önálló szakaszokat képeznek. 
A pénzügyi év január 1-jétől december 31-éig tart.
Az EU-költségvetés bevételeit a saját források rendszere biztosítja. Ez a tradicionális saját forrásokból, az áfa-alapú saját forrásokból és a GNI-forrásból áll.
a/ Tradicionális saját források (TOR) a közös vámunió és a közös agrárpolitika működéséből származnak. Ezek egyrészt a kívülálló, harmadik országokból származó import utáni vámokat, másrészt a mezőgazdasági vámokat és a cukorilletéket tartalmazzák. A TOR tehát tisztán uniós bevétel, és közvetlenül következik az EU-szabályokból, ugyanakkor a tagállam szedi azt be. Ezért a beszedett összeg bizonyos százalékát visszatarthatja, a beszedés költségeinek finanszírozására (ennek mértéke 2002-től kezdődően 25 százalék).
b/ Áfa-alapú saját forrás megállapítása minden tagállamra azonosan vonatkozó egységes kulcs alkalmazásával történik, amelyet az uniós szabályozásnak megfelelően kiszámított, harmonizált tagországi áfa-alapra kell vetíteni. 2004-től kezdődően a tagállamoknak áfa-alapjuk 0,5 százalékát kell befizetniük (2001-ig ez egy százalék volt, míg 2002 és 2004 között 0,75 százalék).
c/ A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapú forrás célja, hogy mindenképp fedezni lehessen az EU-költségvetés kiadásait, még akkor is, ha a többi forrás nem elegendő azok finanszírozására. Ezt a forrást az összes tagállam nemzeti jövedelmének összegére vonatkoztatott egységes kulcs alkalmazásával számolják ki. A tagállamok GNI-át az uniós szabályok alapján kell kiszámítani.

EUvonal