Modern párt, életképes közösség címmel fogalmazta meg programtéziseit a Magyar Koalíció Pártja. Ezt vitaanyagként a honlapján is megjelentette, s ehhez a polgárok hozzászólásait, véleményeit április 30-ig várják. Az MKP közösségünknek jövőképet szeretne felkínálni az elkövetkezendő két évtizedre. Ez az anyag a szlovákiai magyar közösséget, Szlovákiát és a Magyar Koalíció Pártját érintő legfontosabb kérdéseket kívánja megnevezni, s kísérletet tesz arra, hogy felvázolja a jövőbeli válaszadás főbb irányait is. A részletes programokat a párt szakbizottságai fogják kidolgozni a civil és szakmai szervezetekkel, a különböző társadalmi csoportokkal és önkormányzatokkal együttműködve, s ezek a jövőben helyet kapnak majd a párt különböző szintű programjaiban.

Az MKP programtéziseinek vitaanyaga a következő részekre tagolódik:

 • Alaphelyzet
 • A közösség megtartó ereje
 • Közélet
 • Politikai képviselet
 • Intézményeink
 • Gazdaság
 • Család és a kisközösségek
 • Emberi és kisebbségi jogok
 • Anyanyelvünk
 • Iskoláink
 • Kultúránk
 • Községek, régiók – önkormányzataink
 • Szülőföld, demográfia, asszimiláció
 • Hidak a többi kisebbségi közösség felé
 • Szlovák-magyar kapcsolatok
 • Szövetségeseink
 • Multikulturális Szlovákia
 • Jövőbeli programjaink további támpontjai
 • Helyünk a világban, külpolitika
 • Jövőkép: Nemzet, Európa

A terjedelmes vitaanyaghoz – lásd: ITT (KLIKK) – megjegyzéseiket a következő címekre küldhetik el legkésőbb 2008. április 30-áig:
e-mail: vitaanyag@gmail.com

postacím: MKP-SMK, Čajakova 8, 811 05 Bratislava
fax: 02/52497877 (megjegyzéseiket a programfelelősnek, Lőrincz Tamásnak címezzék.)

A vitaanyag a Szabad Újság március 19-én megjelenő számában teljes terjedelemben megtalálható majd.