A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nyilatkozatában a magyarországi támogatások lebonyolítását koordináló Pázmány Péter Alapítvány (PPA) ügyvezetőjének, Zsille Bélának a menesztését kérik.

A pedagógusszövetég elnöke, Pék László és a Pázmány Péter Alapítvány ügyvezetője, Zsille Béla közötti feszültség már oda fajult, hogy Zsille kiköltöztette Pék Lászlót a PPA galántai épületéből.

A pedagógusszövetség nyilatkozata:

“A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a szlovákiai magyar alap- és középiskolák igazgatói és pedagógusai, a szlovákiai alap- és középiskolák Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alapszervezetei aggodalommal szemlélik és elítélik a Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriuma egyes tagjainak és az ügyvezetőnek a magyar iskola és a magyar pedagógus elleni megnyilatkozásait és intézkedéseit.

Az anyaország a kedvezménytörvény értelmében anyagilag segíti az anyanyelvi oktatásban való részvételt, erősíti az identitás vállalását, ezáltal biztosítva közösségünk megmaradását, alakítva jövőjét.

Idén a Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriuma kiírása szerint nem fedezhetők az iskolai szakköri tevékenységekkel, a tanulmányi versenyekkel, a diák kulturális csoportok működésével kapcsolatos költségek. Nem engedélyezett semmilyen tansegédeszköz beszerzése, az iskolai könyvtárak bővítése, a gyermeklapok és a tehetséggondozást segítő szakfolyóiratok rendelése. Ezáltal a szlovákiai alap- és középiskolák hátrányos helyzetbe kerülnek a szlovák iskolákkal szemben. Amikor Európában és a világban a tudás alapú társadalom kialakítása a cél, a szlovákiai magyar iskoláktól ennek a lehetőségét önkényesen elveszik. A magyar alap- és középiskolák legalapvetőbb fejlesztése történt meg a Kedvezménytörvény adta támogatással, illetve a tanulók tudásába, szellemi fejlődésébe, szemléletváltásába, felkészültségébe való beruházást teremtette meg ez a lehetőség.

A szlovákiai magyarság közös összefogásának példaértékűnek kellene lennie anyanyelvű iskoláink fejlesztésében, versenyképességében, nemzeti hagyományaink és identitásunk megőrzésében. Mégis az egymásnak feszülés és a magyar iskolák megrövidítése folyik abból a támogatásból, amit az iskola versenyképességére és identitáserősítésre kellene fordítani.

A Pázmány Péter Alapítványnak a szlovákiai magyar iskolák érdekét kell szolgálnia, nem az iskolák vannak az alapítványért.

A fent nevezettek tiltakoznak a Pázmány Péter Alapítvány ügyvezetőjének a magyar nyelvű oktatás ellenében tanúsított, a szlovákiai magyar pedagógusokat elmarasztaló, lekicsinylő magatartása és a Kuratóriumnak a magyar iskolákat sorvasztó döntése miatt, melynek értelmében a kedvezménytörvény szelleméből eredő célok és a támogatás küldetése kérdőjeleződik meg.

A nyilatkozat aláírói azt kérik, hogy az oktatási-nevelési támogatás tegye lehetővé mindazon támogatási formákat, melyek a leghatékonyabban segítenék az anyanyelvű oktatás megmaradását és fejlesztését. Egyúttal követelik az alapítvány ügyvezetőjének lemondását. “

A Katedra folyóiratban:
A Pázmány Péter Alapítvány Szülő és Iskola pályázatáról
Versenyképessé tenni iskoláinkat
Időszerű a kuratórium működésének és a támogatásai formáknak az újragondolása
A Katedra Társaság állásfoglalása