Az Iskolaügyi Minisztérium szeretné növelni a fiatalok motivációját, hogy tanonciskolákba jelentkezzenek. Ennek érdekében új törvényt készítenek elő. Szlovákiában teljes mértékben elindult az építkezés, a cégek viszont nem rendelkeznek elegendő szakemberrel.

Minden évben ugyanis egyre több szakember megy nyugdíjba. Az építészeti szakmunkásképzők viszont nem tudnak helyettük megfelelő számú szakembergárdát biztosítani a cégeknek. Azonban a szülők sem nagyon érdekeltek abban, hogy gyermeküket ilyen iskolába írassák. Az egyik zsolnai tanonciskola mestere elmondta, hogy legutóbb három évvel ezelőtt vettek fel inasokat, most tizenkettőt. Két évig viszont nem volt érdeklődő. A fiúkat ugyan még érdekelte volna a szakma, de a szülőket nem – mondta a mester.

A szakmunkásképzők igazgatói viszont arra figyelmeztetnek, hogy végzőseik iránt már az iskolaévek alatt érdeklődnek. Ezért is hiányoznak a munkaerőpiacról. Mellesleg sok fiatal, akik gimnáziumot vagy ipari iskolát végeztek, a munkaügyi hivatalokban kötnek ki.

Paradox módon a szakmunkásképzők képtelenek növelni a diákok számát, pedig lenne irántuk igény. Ennek egyik oka az, hogy a középiskolákba egyszerűbb bejutni. Csökkentették a felvételi követelményeket, vagy egyáltalán nem kell felvételt tenni. Ezért van az, hogy a gimnáziumokba olyan diák is bekerül, akinek hármasa és négyese is van a bizonyítványában, tehát nekik már nem is jut diák.

Az Iskolaügyi Minisztérium ezért javaslatot dolgozott ki, mely szerint az iskolákat az anyagi-műszaki igényességük szerint finanszíroznák. Mérlegelik azt is, hogy növelnék ezen iskolákban oktató pedagógusok és szakoktatók fizetését. A törvénytervezet azonban egyelőre még csak előkészítési fázisban van.

Elképzelhető az is, hogy a magasabb fizetés jobban motiválná a diákokat. Ez viszont 18 ezer korona tiszta keresetet jelent. Az egyik építkezési cég vezetője szerint a bérek nagysága függ a befektetőtől is. Azok viszont csökkentették az építkezési munkák árát. De problémát jelentenek a magas elvonási kötelezettségek is.

Sme, Felvidék Ma, sk