Igazán érdekes, rengeteg információt hordozó kiadvány jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kisebbségkutató Intézete három munkatársának – Bárdi Nándor, Fedinec Csilla és Szarka László – szerkesztésében. A Kisebbségi magyar közösségek a 20. században címet viselő könyv a határon túli magyar közösségek múlt századi történetét foglalja össze 1918-tól napjainkig, szintézisét nyújtva az adott témakörökben született legújabb tudományos eredményeknek.

A majd harminc szerző közreműködésével készült, 500 oldalas összegző munka az első kísérlet arra, hogy pótolja a magyar történelemtankönyvekből mindeddig hiányzó fejezeteket. A Gondolat Kiadónál napvilágot látott könyv szerzői hat fejezetben, az alábbi szempontok alapján vizsgálják a kisebbségi magyar közösségek történetét: társadalom- és település-földrajzi, demográfiai és etnikai sajátosságok, önszerveződési folyamatok (politikai, kulturális, gazdasági, civil képződmények), a kisebbségi jogok és érvényesülésük az egyes országokban, a gazdaság és társadalom szerkezetének változásai, oktatásügy és művelődéspolitika, a magyar–magyar kapcsolatrendszer alakulása.

A kötet bemutatója alkalmából kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül jövő pénteken Budapesten, melyen az alkotók mellett részt vesz Ablonczy Balázs történész, Tamás Gáspár Miklós filozófus és Tölgyessy Péter alkotmányjogász.

Külön érdekesség, hogy a maga nemében hiánypótló kiadvány egyik szerkesztője, Fedinec Csilla kárpátaljai származású. A bátyúi születésű kutató a kilencvenes években a Kárpáti Igaz Szó munkatársaként is dolgozott, évekig tanított az ungvári egyetem magyar tanszékén, később áttelepült Magyarországra, ahol a Teleki László Intézetnél dolgozott sokáig. Jelenleg az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, legfőbb kutatási területe Kárpátalja története, illetve Ukrajna politikatörténete.

KISZO, D. Gy.