Április 11-én a Csallóköz szívében fekvő Dunaszerdahely város lakóit újabb büszkeség töltheti el. A járás legnagyobb egészségügyi intézményében Szent József kórházi kápolnát szenteltek fel a városban működő egyházak képviselői.

A szentelésen Dunaszerdahely városa a legmagasabb szinten képviseltette magát Pázmány Péter polgármesterrel az élen és több képviselő is jelent volt. Nagyszombat megye képviseletében Kvarda József volt jelen. A szentelést Bíróczi István járási esperes, nagymegyeri plébános végezte. Beszédében kiemelte, hogy mindannyiunk rászorulunk mások segítségnyújtására. Jézus is gyakran találkozott betegekkel, akiken segített. A kórházban is az orvosok és a nővérek is azon igyekeznek, hogy segítsenek a rászorulókon. Történelmi pillanatnak nevezte, hogy a kórházban kápolna jöhetett létre köszönhető a kórház igazgatójának Horváth Zoltánnak és a városnak egyaránt. Mint már elmondta, most már Jézus költözik be a kórházba és segítségére lesz betegeknek és orvosoknak egyaránt.

Görözdi Zsolt református tiszteletes a számonkérésről beszélt. Most már a dunaszerdahelyi kórház is felismerte, hogy betegeinek lelki megnyugvást biztosítson. A kórház lelkületét fogja megerősíteni. Az elcsüggedt emberek lelki békére lelhetnek és több kórház is példát vehet a dunaszerdahelyi kezdeményezésről. Végezetül biztosította a jelenlevőket, hogy a Biblia évében ők is ügyelni fognak arra, hogy a Szentírást bárki elolvashassa a kápolnában. Dunaszerdahely városa az, ami tartja a kereszténységet és a magyarságot, valamint anyagi téren is fel van vértezve, hogy áldozni tudjon az emberek javát szolgáló intézkedésekre. Ilyen volt a Szent József kórházi kápolna felszentelése is.

Az ünnepség katolikus és református vallásos dalok eléneklésével zárult.

A kápolna nyitvatartása:
mindennap 14.00-16.30 óra között

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére:
mindennap 15.00 órakor

Szentmise:
minden szombaton 15.30-kor

Pázmaneum

Képgaléria