Interjú Miklós Lászlóval (MKP) – A márciusi parlamenti ülésen első olvasatban fogadta el a parlament  a 220/2004-es törvény módosító javaslatát, amely a mezőgazdasági földterületek védelméről szól. A módosítás érzékenyen érinti a mezőgazdasági területek építési területté való átminősítését. A javaslat magas költségtérítést (500Sk/ m2) javasol az 1. bonitású osztályba tartozó földterületekre. Az MKP Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa legutóbbi ülésén részletesen megvitatta ezt a javaslatot. Erről kérdeztük Miklós Lászlót, a tanács elnökét, a parlament hasonló elnevezésű bizottságának alelnökét, az MKP képviselőjét, volt környezetvédelmi minisztert:

– Milyen álláspontot képvisel az MKP ebben a kérdésben?

A törvényjavaslat látszólag védeni próbálja az ország legjobban termő mezőgazdasági területeit, amely bizonyos szempontból érthető. Környezetvédőként magam is érdekelt vagyok, hogy az ország természeti kincseit a lehető legjobban megőrizzük az utókor számára. A fenntartható fejlődés elveivel összhangban azonban az érem mindkét oldalát meg kell nézni. Nemcsak környezetvédelmi, hanem szociális és gazdasági értelemben is fenn kell tartanunk a fejlődést. Köztudomású, hogy az ország legjobb bonitású földterületei a déli járásokban vannak, ahol a magyar közösség él. Itt vannak az ország legelmaradottabb régiói is, ahol még mindig 20% feletti a munkanélküliek aránya. A javaslat negatívan érinti a fejlődést ezeken a területeken. A javaslat magas költséget ró a községekre, ha azok minőséges földterületen szeretnének egy újabb utcát nyitni a lakosok számára, vagy ipari parkokat akarnak létrehozni. Elmaradottabb régiókban a javaslat teljesen megállítja majd ezt a fejlődési irányt, a lakosság elköltözéséhez, a falvak leépítéséhez, régiók visszafejlődéséhez is vezethet. A helyi mezőgazdasági és más iparágban vállalkozók nem tudnak majd fejlődni, a magasabb kiadás miatt nem lesz kellő motiváció, hogy a községek arra kijelölt szélein létesítsenek munkahelyeket. A törvény politikai indíttatású. A jelenlegi kormánykoalíció a törvényjavaslattal meg szeretné állítani a magyarlakta régiók fejlődését. Visszaszorítja a mezőgazdaság hatékonyabbá válását.

– Milyen módosító javaslatokat terjeszt elő?

Nagyon sok törvénymódosítást vitattunk meg a legutóbbi tanácsülésen. A tanács tagjai aktív mezőgazdászként, vállalkozókként és politikusokként álltak a javaslatokhoz. Tisztában vagyok azzal, hogy a kormány a parlamentben többséggel rendelkezik, így ha nem sikerül teljes mértékben elvetni a javaslatot, megpróbáljuk a tanács által előkészített módosító javaslatokkal a magyarlakta régiók számára kedvezőbbé tenni azt. Javasolni fogjuk, hogy kivételként szerepeljen a törvényben, hogy a mezőgazdasági földterületek építési területté való átminősítése ingyenes maradjon, ha az új terület munkahelyteremtés céljára szolgál, továbbá, ha a terület lakóövezet céljára kerül átminősítésre. Javasolni fogjuk a költségek csökkentését a legjobb földterületek esetében minden esetben, hiszen a javasolt költségek elfogadhatatlanul magasak. Célunk, hogy a magyarlakta régiókban ne álljon meg a fejlődés, hogy a munkahelyek ne szűnjenek meg és további lakások, házak épülhessenek községeinkben.

– Szó volt a parlamentben az ún. kiskerttörvény módosításáról is. Ön nagy harcot vívott a vitás paragrafusok rendbetételéért. Mi volt a vita lényege?

Két SMER-SD-esz képviselő indítványozta a 64/1997 számú törvény módosítását. Köztudomású, hogy a városok melletti kiskertövezetek lukratív területek. Sajnos eddig még nem sikerült mindenhol megoldani a földtulajdonos és bérlő közti jogi viszonyt. Az MKP módosító javaslataival szerette volna elérni, hogy e törvénymódosítással rendeződjön a két fél közti jogviszony. A probléma abban van, hogy a földtulajdonos csak akkor szerezheti vissza teljes körű tulajdonjogait, ha kártalanítja a kiskertész bérlőt, ami azzal járna, hogy ki kellene fizetnie a bérlő által felépített építményeket és egyéb értékeket. Sajnos nem sikerült az ésszerű módosító javaslatainkat keresztülvinni, amivel megerősíthettük volna a földtulajdonos jogait és megakadályozhattuk volna a törvény telekspekulációkra való kihasználásának lehetőségét. (mkp.sk)