A Bugár és Csáky közti éles szócsatát követően újabb ütést kapott az MKP. Aláírták ugyanis az Állami Művelődési Programot, amely többek közt arról is határoz, hogy miből mennyit kell az iskolákban tanítani. És mivel ez az összes iskola esetében kötelező érvényű, így a magyar nemzetiségű tanulóknak ugyanannyi szlovákórájuk lesz, mint amennyi magyar nyelvi óra. Ugyanakkor mindennek másképp kellett volna lennie – írja bevezetőjében Pavol Baboš a Pravda mai számában, majd így folytatja:
Robert Fico néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy kimutatja foga fehérjét az ellenzék felé és elfogadtatja a Lisszaboni Szerződést – sikerrel. A titkos megállapodás több dolog mellett arról szólt, hogy Csáky és pártbéli társai a szerződés mellett szavaznak, cserébe pedig a kormány elutasítja az azonos számú szlovák és magyar nyelvi órák bevezetésének tervét a magyar tanítási nyelvű iskolákban. Mikolajnak viszont sikerült megtalálnia azt a módszert, amellyel túljárhatott az MKP politikusainak az eszén és változatlan formában hagyni az eredeti elképzelést. A mindkét nyelv azonos óraszámban történő tanításáról szóló passzust ugyanis sikerült belecsempésznie az Állami Művelődési Programba, amely ugyan nem törvényerejű, de ugyanúgy kötelező érvényű az iskolák számára. A populista-nacionalista koalíció így egy újabb kis csatát nyert, az MKP-nak pedig csak a sírás maradt.
Az MKP vezetése több kárt okozott mint hasznot. Csáky eladta politikusi lelkét Ficonak, hogy keresztülvigye választói akaratát. Azonban rossz lóra tett és többet vesztett, mint amennyit egy szolid politikusnál illik. Sikerült ugyanis csúnyán elsüllyesztenie azt az amúgy is léket kapott bárkát, amelyben helyet foglaltak régi, nyolcéves kormányzásának partnerei is. Feltárta továbbá a párton belüli problémákat és ráadásul választói gyermekeinek számára sem sikerült kialkudnia a jobb feltételeket. Egyszerűen és tömören – vesztett a teljes vonalon.
Ugyanakkor a Smer elnökének is vaj van a füle mögött. Az a tény, hogy az MKP-val egy egyszer használatos segédeszközt fabrikált, majd használat után egyszerűen elhajította, az ő ügyessége. Hogy közben elfelejtkezett az ígéreteiről? Erkölcsi kérdés. Teljesen elfogadhatatlan ugyanakkor az, hogy az ő áldása mellett készül az oktatásügyi minisztérium a legnagyobb hazai kisebbség elszlovákosítására.

Pavol Baboš, Pravda