A Magyar Református Presbiteri Szövetség a Károli Gáspár Református Egyetemmel karöltve június 26-29. között Budapesten 16. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Presbiteri Konferenciát a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában

A konferencia témája: Hit és erkölcs. A konferencia keretében arra keresik majd a választ, hogy lehetséges-e hit nélkül erkölcsösnek lenni. Egyes vélemények szerint ugyanis igen, és ezért szükségesnek találják például az önkormányzati iskolákban órarendbe iktatott hit- és erkölcstan órákat, mások viszont úgy gondolják, hogy az erkölcs hit nélkül csak máz, ami hamar leolvad azokról, akikben nem volt meg a hitbeli alap. Természetesen a konferencia ennél tágabban foglalkozik majd a hit és erkölcs kérdésével a következő témakörökben:
– erkölcs és hit összefüggésének teológiai – etikai alapvetése,
– erkölcs a munkában,
– erkölcs a gazdaságban (pénzügyekben, vállalkozásokban),
– erkölcs a közéletben,
– erkölcs a nevelésben.

A konferencia részletes programja

2008. június 26. (csütörtök)

13.00: Regisztráció
15.30: Megnyitó áhítat (Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke)
16.10: Elnöki megnyitó (Dr. h.c. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke)
16.30: Köszöntések határon túlról, társ szervezetektől, egyetemtől
17.00: Hit és erkölcs. Teológiai alapvetés. (Dr. Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora)
17.40: Kérdések, válaszok
18.00: Vacsoraszünet
19.00: Esti áhítat (Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára)
19.45: Filmvetítés

2008. június 27. (péntek)

7.30: Imaközösség az exhortációs teremben
8.00: Reggeli
9.00: Reggeli áhítat (Dr. Nagy István, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora és a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar főigazgatója)
9.40: Erkölcs a munkában (Dr. Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének főigazgató-helyettese)
10.15: Két korreferátum (Angyal Gábor vállalkozó, esztergályos kisiparos, dr. Szilágyi Sándor, okleveles villamosmérnök)
10.45: Kávészünet
11.15: Kiscsoportos beszélgetés előre felkért csoportvezetőkkel
13.00: Ebédszünet
15.00: Erkölcs a gazdaságban (Bod Péter Ákos, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora és a budapesti Corvinus Egyetem tanára)
15.40: Két korreferátum (Dr. Elter István vállalkozó, dr. Viczián Miklós villamosmérnök, vállalkozó)
16.10: Kávészünet
16.30: Kiscsoportos beszélgetés előre felkért csoportvezetőkkel
18.00: Vacsoraszünet
19.00: Esti áhítat (Varga László, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője)
19.45: Filmvetítés Sánta Ferenc – Fábri Zoltán: Ötödik pecsét

2008. június 28. (szombat)

7.30: Imaközösség az exhortációs teremben
8.00: Reggeli
9.00: Reggeli áhítat (Szabó József esperes-lelkipásztor, Nagykunsági Református Egyházmegye)
9.40: Erkölcs a közéletben (Dr. Ing. Jan van der Graaf, a hollandiai Bund vezetője, a holland miniszterelnök személyi tanácsadója, a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora)
10.15: Két korreferátum (Dr. Kálmán Attila gimnáziumi igazgató, ny. államtitkár, Pintér Elemér, négy cikluson át Noszvaj polgármestere)
10.45: Kávészünet
11.15: Kiscsoportos beszélgetés előre felkért csoportvezetőkkel
13.00: Ebédszünet
15.00: Erkölcs és nevelés (családban – iskolában) (Dr. Komlósi Piroska pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense)
15.40: Két korreferátum (Pavletitsné Egressy Mária, a Benkő István Általános Iskola és Gimnázium igazgatója /iskolában/, Victor István lelkipásztor /családban/ )
16.10: Kávészünet
16.30: Kiscsoportos beszélgetés előre felkért csoportvezetőkkel
17.45: Átvonulás a Budapest-Fasori Egyházközség templomába (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.)
18.45: Állófogadás
19.30: Esti zenés áhítat (Igeszolgálat Végh Tamás, Budapest-Fasori lelkipásztor, zenei szolgálat Pálúr János orgonaművész, a Zeneaka-démia tanára)

2008. június 29. (vasárnap)

8.00: Reggeli
10.00: Záró istentisztelet úrvacsoraosztással a Budapest-Fasori református templomban (Igét hirdet: Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, ágendázik: Végh Tamás Budapest-Fasori lelkipásztor)
12.00: Állásfoglalás és zárszó (Dr. Ritoók Pál ügyvezető elnök és dr. h.c. Szabó Dániel elnök)

Jelentkezés és részvételi díj

Jelentkezni és felvilágosítást kérni legkésőbb 2008. június 16-án 12 óráig lehet a Magyar Református Presbiteri Szövetség bármely elérhetőségén levélben vagy személyesen (1092 Budapest, Ráday u. 28.), telefonon vagy faxon: 06 (1) 476-32-11 ill. e-mailben: szovetseg@presbiter.hu Részvételi díj a 3 napra teljes ellátással 10.000 Ft/fő. Azoknak a résztvevőknek, akik semmilyen ellátást nem igényelnek, a részvétel díjtalan. A teljes időre szóló jelentkezést a részvételi díj befizetése vagy banki átutalása esetén tekintik elfogadottnak. Számlaszám: OTP 11705008-20416641 Azonban előzetes bejelentés alapján a nem teljes időre jelentkezők számára külön ebédet és vacsorát is tudnak biztosítani, amelyet a konferencia kezdetén a helyszínen kell befizetni. Adományokat elfogadnak.

Határon túl élő testvéreink részére
a konferencián való részvétel teljes ellátással értendő és díjtalan, de jelentkezést kérik június 16-ig jelezni az étkezés- és a szállás-létszám céljából!

Felvidék Ma