A nagykaposi önkormányzati májusi ülése során tárgyaltak a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének kérvényéről, melyben a szervezet egy magániskola alapítását kezdeményezi. Döntést a kérvénnyel kapcsolatban a júniusi gyűlés során hoznak. Nézzük most, hogy miről is szól valójában az igen vagy a nem szavazat a magániskolával kapcsolatban. A tapasztalat azt mutatja, hogy az állami oktatás szigorú normái és megkötései nem teszik lehetővé, hogy a tehetséges gyerekek, fiatalok saját lehetőségeiknek megfelelően fejlődhessenek. Egy állami iskola számára a törvény nem teszi lehetővé, hogy a gyerekek képességeit mérve számukra megfelelő oktatási szintet biztosítsanak, mert a törvény kizárja mind a pozitív mind a negatív irányú diszkriminációt. Ez azonban azt eredményezi, hogy a jobb képességű gyerekek tulajdonképpen nem fejlődhetnek olyan mértékben, mint ahogy azt képességeik engednék.
A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete a vezetőség-váltás után átformálta kissé céljait. Nem csupán kulturális rendezvényekre szeretnék korlátozni tevékenységüket, hanem a helyi magyarságot érintő problémákra, igényekre szeretne reagálni a gyerekektől a felnőttekig.
Ezért fogalmazódott meg bennük egy magániskola képe is, ahol a tehetséges gyerekek számára szélesebb körű foglalkozást tudnának biztosítani, valamint az erkölcsi nevelésre is nagyobb hangsúly helyeződne. Mindezeket állami keretek között, szigorú szabályokkal és megkötésekkel egy állami iskola nem képes megvalósítani, magániskola számára azonban az állami megkötéseken kívül a törvény engedélyezi, hogy saját belső szabályok is érvényben legyenek. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a magániskolák meghatározhatják azt az alapvető követelményt, amelyet teljesítenie kell egy gyereknek, ha felvételt szeretne nyerni az iskolába.
A tervek szerint a magyar magániskolában egy-egy osztály maximum 20 fővel nyílna meg. Az iskola a teljes alapfokú nevelést, oktatást felkarolná, azaz 1-9. évfolyamok indításával számol.
Ahhoz, hogy az iskola elindulhasson, kérvényeznie kell az akkreditációját. Az akkreditációs bizottsághoz a kérvényt június 30-ig kell eljuttatni, valamint csatolni kell az épületről szóló tervet is, amelyben az iskola működne majd. Ehhez szükséges a helyi önkormányzat döntése. A magániskola és ezzel a saját gyerekeink számára biztosított jobb feltételek lehetősége elsősorban a helyi önkormányzat döntésén – igen vagy nem szavazatán – múlik.
A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete az iskolát az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola új épületében szeretné létrehozni. Az oktatás a 2009/2010-es iskolaévben indulna. Ezt megelőzően azonban, az akkreditációs bizottság döntése után, valószínűleg 2008 nyár végével, tájékoztató kampány venné kezdetét, amelyben a lakosság bővebb információt szerezhetne a magániskolával kapcsolatban.

Mihók Gábor
a CSEMADOK ASZ elnöke