Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter ma visszautasította az ellenzék azon javaslatát, hogy egy évvel halasszák el a készülő oktatásügyi reform bevezetését. A halasztást Szigeti László (MKP), Tatiana Rosová (SZDKÚ) és Martin Fronc (KDM) javasolta. A szeptembertől startra kész iskolaügyi reformot beindító törvényjavaslathoz mintegy 200 módosító javaslatot nyújtottak be.

A Szigeti László által benyújtott javaslatok elsősorban arra irányultak, hogy a törvényben az első helyen ne az államnyelv kerüljön említésre, hanem az anyanyelv, tehát fordított sorrendet szeretett volna elérni. Ugyancsak bírálta Szigeti azt, hogy kevés idő áll a reformra való felkészüléshez. A volt oktatásügyi miniszter egyébként a törvényjavaslat jelenlegi változatát “elfogadhatóbbnak” tartja a korábbinál. Sikerként könyvelhető el az, hogy sikerült elfogadtatni azt a módosító javaslatot, mely szerint a kisebbségi iskolákat ellenőrző tanfelügyelőknek bírniuk kell az adott iskola tanítási nyelvét.
Az egykori oktatásügyi miniszter, Martin Fronc elsősorban az alternatív tankönyvek használatának engedélyezést javasolta és azt, hogy a hatéves gimnáziumok továbbra is működhessnek.
Ján Mikolaj a módosító javaslatokra úgy reagált, hogy azok csupán „megtisztítják” a már elfogadásra kész törvényjavaslatot és a lényegen nem változtatnak.
aktuálne.sk, FelvidékMa