Pogány Erzsébetnek, a Szövetség a Közös Célokért igazgatójának tájékoztatása arról, milyen következményekkel járt a státustörvény módosítása, hogyan lehet igényelni a Magyar Igazolványt, és milyen kedvezmények igényelhetők az okmánnyal: A Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényt (státustörvényt) 2007-ben módosította a Magyar Országgyűlés: minden Magyar Igazolvány és Magyar Hozzátartozói Igazolvány érvényességi ideje határozatlan időre módosult. Ez azt jelenti, hogy az igazolványok korlátlan ideig érvényesek, függetlenül attól, hogy a 2002-2007 között kiadott igazolványokban milyen érvényességi határidő szerepel. Másik fontos változás, hogy „Pótfüzetet” igényelhet igazolványához az, akinek az igazolványában a kedvezményekre jogosító oldalak beteltek.
Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársai nyújtanak tájékoztatást a státustörvényből adódó lehetőségekről, kedvezményekről. A SZAKC 11 szlovákiai városban működtet tájékoztató irodát, bővebb eligazítást a www.szakc.sk honlapon lehet olvasni.
A legújabb adatok szerint, 2002-től 2008. április végéig Szlovákiában összesen 116 499 Magyar Igazolvánnyal, 715 Hozzátartozói Igazolvánnyal rendelkező polgár van. Az elmúlt év júliusától igényelhető pótfüzetet eddig 616-an kérték.
A státustörvény módosítása érintette az úgynevezett járulékos igazolványokat is. A határon túli pedagógusoknak és diákoknak már nem kell külön igazolványt igényelnie, hanem a Magyar Igazolványba történő bejegyzéssel veheti igénybe a diákoknak és pedagógusoknak járó kedvezményeket.
Szlovákiában érvényes diákkedvezmény bejegyzéssel 914 diák rendelkezik, oktatói kedvezményt 13 egyetemi tanár igényelt, a pedagógusok közül 540 tanító és tanár kért kedvezményre jogosító bejegyzést a 2007/2008-as tanévben.

Általános információk
Magyar Igazolványt minden nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy kérhet, akinek lakóhelye van a Horvát Köztársaságban, Romániában, Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában.
A kérelmező a kérelmet nyomtatványon (adatlap), személyesen vagy meghatalmazott útján terjesztheti elő.
A kérelem benyújtásához szükséges adatlap Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért társulás irodáiban igényelhető, ahol segítséget nyújtanak az adatlap kitöltésében és továbbításában.
Az igazolvány megszerzéséhez egy darab 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép szükséges és egy személyazonosító okmány. Ha a kérelmező még kiskorú, a szülőnek is alá kell írnia a kérvényt.
Az igazolványt a Szövetség a Közös Célokért irodáiban, a konzulátusokon, és a megyei hivatalokban vehetik át az igénylők.
A diák és pedagógus kedvezmények igénylésére feljogosító matricához a kérelemhez mellékelni kell az iskola igazolását arról, hogy a kérelmező magyar tanítási nyelvű iskolában tanul vagy tanít. Az egyetemi oktatóknak nem magyar egyetemek részéről kiállított igazolás mellékelhető.

Törvény módosítás után
A Magyar Igazolványok 2007. június 20-tól korlátlan ideig érvényesek, vagyis az érvényességi idejük határozatlan időre szól. Azoknak a személyeknek, akiknek az igazolványukban a kedvezmények bejegyzésére szolgáló oldalak beteltek (utazási kedvezmény, diák, pedagógus, oktatói kedvezmény bejegyzésére szolgáló oldalak), pótfüzetet kell kérvényeznie, amely csak a Magyar Igazolvánnyal együtt érvényes. Pótfüzetet a SZAKC irodákban, valamint a kassai és a pozsonyi konzulátuson igényelhetnek az érdeklődők. A pótfüzet kiadásához szükség van a Magyar Igazolványra is.

Kedvezmények
A Magyar Igazolvány magyarországi kedvezmények kihasználására jogosítja fel tulajdonosát.
Az Igazolványok tulajdonosai utazási kedvezményben részesülnek, belföldi utazáskor évente négy alakalommal 90 százalékos utazási kedvezményre jogosultak. Magyarország területén, a belföldi forgalomban díjmentes utazásra jogosultak a 6. életévét be nem töltött gyermekek és a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok.
A diákok, amennyiben Magyar Igazolványában beragasztott érvényesítő matrica van 50 százalékos utazási kedvezményt vehet igénybe. Kulturális kedvezmények is járnak az igazolványhoz, ami múzeumokban, kiállításokon való kedvezményre jogosít. A Magyar Igazolványhoz pedagógus, diák és oktatói kedvezmény is igényelhető.

Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója
Felvidék Ma