A parlament e heti ülésén az MKP képviselője, Biró Ágnes több kérdést is intézett Ján Mikolaj oktatási miniszterhez. Megkérdezte, ha a szlovák terminológiában a Dolná (Alsó) zem (föld) elismert történelmi elnevezése Szlovákia egyik területének, akkor miért hadakoznak a Felvidék (Horná zem) ellen?

Biró Ágnes emlékeztette Ján Mikolajt, hogy tavaly a médiáknak úgy nyilatkozott, hogy a nemzeti kisebbségek tankönyveiben a földrajzi neveket államnyelven kell feltüntetni. Az idei útmutatása annyiban változott, hogy a földrajzi neveket a szövegben való első előfordulásuk esetében zárójelben a nemzeti kisebbség nyelvén is tüntessék fel. Biró Ágnes szerint az oktatási miniszter mindkét esetben durván beavatkozik a nemzeti kisebbségek jogaiba, deformálja a történelmet egy adott régió fejlődésére vonatkozóan. Mindamellett a nemzetközi egyezmények si sérülnek ezáltal, elsősorban a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartája, illetve az emberi- és szabadságjogok védelméről szóló egyezmény, melyek betartására Szlovákia is kötelezettséget vállalt.

Az MKP képviselőnője megkérdezte azt is, hogy vajon milyen eljárást tervez az oktatási minisztérium azon külföldi földrajzi nevek esetében, amelyeket a szlovák tankönyvek kizárólag csak szlovákul sorolnak fel – pl. Mníchov, Viedeň, Benátky, Londýn, Ostrihom (München, Bécs, Velence, London, Esztergom – szerk. megj.)