A Központi Koordinációs Tanács (KKT) június 19-i ülésén foglalkozott az új közoktatási törvény elfogadása után kialakult helyzettel, s elemezte a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák jogállását. A KKT megállapította, hogy az új törvény szellemisége az ígéretektől eltérően egyáltalán nem vagy csak részben garantálja a nemzetiségi közoktatás terén elért eddigi jogállásunkat, az ún. status quo betartását.

Annak ellenére, hogy a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke és a nemzetiségekért is felelős miniszterelnök-helyettes az utóbbi közel két esztendő folyamán többször is deklarálták, hogy a nemzetiségi kisebbségek jogállása tekintetében érvényes a status quo, a kormány oktatásügyért felelős minisztere, Ján Mikolaj tudatos és szándékos magyarellenes politikájával árt a magyar tanítási nyelvű iskoláknak jogaik gyakorlásában. Az oktatási miniszter a minisztérium nemzetiségi főosztályának megszüntetésével riogatva, annak magyar nemzetiségű munkatársainak elbocsátásával, tanácsadói testületébe a magyar nyelvű közoktatás szakmai képviseletének be nem választásával, iskoláink kilencedikes tanulóinak szakmailag indokolatlan és megalapozatlan – hátsó szándékkal előkészített tesztelésével, a közoktatási törvényben a nemzetiségi oktatásügyet sújtó javaslataival, s nem utolsósorban a nemzetiségi oktatásügyben használatos tankönyvekben feltüntetett földrajzi megnevezések írásmódja meghatározásával borzolja a kedélyeket, ellenségeskedést szít, élezi a nemzetiségek és a többségi nemzet viszonyát, és bizonyítható módon sérti a status quot.

A KKT Ján Mikolajnak a tankönyvkiadóhoz eljuttatott levelét – melyben utasítja a kiadókat a nemzetiségi oktatásügy számára készülő tankönyvekben a földrajzi megnevezések írásmódjára – felháborítónak és a szlovákiai magyar iskolarenszer ellen irányuló további támadásnak tart.

Elfogadhatlannak és az európai normákkal összeegyezhetetlennek tartjuk azt a javaslatot, mely szerint a magyar földrajzi megnevezéseket tankönyveinkben ezentúl szlovákul és zárójelben magyarul, majd ismétlődés esetén csak szlovákul lehet használni. A minisztérium ezzel az utasításával nemcsak a tankönyvkiadókra gyakorol nyomást, hanem felrúgja a magyar nyelv évszázados szabályait és hagyományait, valamint minden eddig elfogadott logikai, etikai és erkölcsi normát a nemzetiségi oktatás terén. Mindez a sok évtizedes szokásjog felrúgását a minisztérium részéről pedig toleranciahiányt, a negatív megkülönböztetést és feszültségszítást jelent a kisebbségek irányába.

A Központi Koordinációs Tanácsot alkotó civil, társadalmi-, és érdekvédelmi szervezetek felhívják a SZK kormánya, Nemzeti Tanácsa és a Köztársasági Elnök Úr figyelmét, hogy amennyiben az oktatási tárca minisztere nem vonja vissza a földrajzi megnevezések írásával kapcsolatos rendeletét, akkor a KKT a szeptemberi tanévnyitót követően a polgári engedetlenség keretén belül tiltakozó naggyűléseket kezdeményez a hazai és külföldi közvélemény figyelmének felhívása érdekében, szerzett jogainak megvédésért.

2008. június 19.