Nagyjából 17,6 milliárd koronát kíván az állam az elkövetkező három évben Szlovákia modernizációjára fordítani. A szerdán elfogadott Szlovákia 21 nevű modernizációs program Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes szerint meg fogja teremteni a további gazdasági növekedés és foglalkoztatottság feltételeit,

továbbá hozzájárul majd a meglévő bürokratikus akadályok elhárításához a közepes- és kisvállalkozások terén. Szintén fontos szerepet szán a program a művelődésnek és a kutatásfejlesztésnek.

A modernizációs programmal összefüggésben Čaplovič tervezi a pedagógusok köztisztviselői státusának megteremtését, az osztálylétszámok csökkentését és a professzorok fizetésének emelését.
„Az államfő által kinevezett professzoroknak legalább akkora fizetésüknek kellene lenni, mint amekkorával a tábornokok, vagy a bírák rendelkeznek, akiket szintén a köztársasági elnök nevez ki” – mondta Čaplovič, aki külföldi tudósok és kutatók jövetelét várja, például a volt szovjet tagállamokból.
Az egyes minisztériumok a modernizációs programot akciótervekben dolgozzák ki. Čaplovič Počiatek pénzügyminiszterrel együtt július 15-ig jelentést nyújt be a kormánynak, hogy az egyes szakminisztériumok milyen mértékben dolgozták ki az akciótervüket. Ezek a tervek rögzítik majd, hogy milyen törvényeket kell elfogadniuk és hogy azok mikor lépnek életbe.
A Szlovákia 21 program nagy érdeklődést váltott ki, ezt bizonyítja, hogy a megszólított intézmények összesen 126 javaslatot tettek, amiből 109-et a program kidolgozói elfogadtak.

SITA, Felvidék Ma