“Megkerülhetetlen, hogy kijelentsem, az MKP kezdetektől képviselt európai szellemiségének legújabb bizonyítéka az a hozzáállás, amellyel megszavazta a Lisszaboni Szerződés ratifikációját a szlovák parlamentben” – mondta Joseph Daul (az Európai Néppárt-Európai Demokraták Európa Parlamenti Frakciójának elnöke) az MKP dunaszerdahelyi ünnepségén:
Joseph Dau beszéde:

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!
Kedves barátaim! Kedves Ünneplő Barátaim!

Engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást az ünnepségre, amelyen pártjuk létrejöttének tizedik évfordulójára emlékezünk. Az eltelt tíz év Szlovákia és Európa történelmében is óriási változásokat hozott magával. Az Európai Unió, amely 10 éve csupán 15 tagországot számlált, immáron átlépve a vasfüggöny árnyékán, 12 új országgal bővült,megszüntetve az évtizedekig meghatározó és elválasztó határokat Kelet és Nyugat között. Az MKP e történelmi folyamat szerves részét alkotja. Létrejötte, működése, és nemzetközi kapcsolatai mindvégig az európai integráció szellemiségén alapultak.

Elzászból származom, a francia-német határ mellől. Szülőföldem viharos történelme arra tanít, hogy a határok mentén élő többség és kisebbség kölcsönös együttműködése, a történelmi sérelmek meghaladása szükséges a béke és a jólét felé vezető út megalapozásához. Ez nem könnyű, embert próbáló feladat. Ezért érzem át mélyen a közösségük problémáit és az MKP felelősségét és szerepét e folyamatban. Az eltelt tíz év sikereivel és olykor kudarcaival együtt azt bizonyítja számomra, hogy a helyes utat választották.

A tíz évvel ezelőtt Szlovákiában lezajlott események bizonyosan felkerülnek majd a történelemkönyvek lapjaira. Hiszen nem csupán egyszerű választásokra került sor, hanem egy hosszú ideje bizonytalanná vált kérdésre adott csattanós választ Szlovákia lakossága: szlovákok, magyarok és a többi kisebbség képviselői által. Eldőlt, hogy Szlovákia az európai demokratikus és jogállami keretek közt látja jövőjét, nem pedig az elszigeteltségben és a balkanizálódó konfliktuskeresésben. Az első Dzurinda-kormány megalakulása, a kisebbségi párt bevonása a hatalom gyakorlásába egyértelmű üzenet volt Európa számára, amely remélem hosszú időre meghatározza majd országuk geopolitikai irányultságát.

A hatalom felelősséggel is jár. Az MKP kormányban betöltött szerepét figyelve elismerően kell szólnom arról a tényről, hogy e felelősségteljes hozzáállás mindvégig nyomon követhető volt a párt politikájában. A kisebbségi magyar párt a kormány stabilitásának zálogát jelentette. E hozzáállás eredménye lett 2002-ben egy sikeres választási eredmény után az újabb kormánytagság, és az a tény, hogy az MKP által vezetett minisztériumok Csáky Pál miniszterelnök-helyettes vezetésével voltak a felelősek az Európai Unióhoz való sikeres csatlakozás levezényléséért.

Az Európai Néppárt – Európai Demokraták parlamenti frakciójának vezetőjeként az Európai Parlamentben örömömre szolgál, hogy most Önök előtt állva őszintén kijelenthetem: az MKP európai párt. A születésétől fogva egyértelmű volt európai orientáltsága, kormányzati tényezőként ezt a gyakorlati életben is hitelesen képviselte, és ellenzékben sem feledkezett meg az európai elvek fontosságáról. Mindez köszönhető annak, hogy a szlovákiai magyar közösség az európai szellemiséget mindvégig kiemelten támogatta és annak a bölcs politikai vezetésnek, amely a populizmus olcsó oltárán sohasem áldozta fel az európaiság elveit a napi politikai gyakorlatban.


(Csáky és Daul közös sajtótájékoztatót tartott egy nappal az MKP-ünnepség előtt)

Megkerülhetetlen, hogy kijelentsem, az MKP kezdetektől képviselt európai szellemiségének legújabb bizonyítéka az a hozzáállás, amellyel megszavazta a Lisszaboni Szerződés ratifikációját a szlovák parlamentben. A Lisszaboni Szerződés Európa sikeres jövőjének a záloga, amely hosszas egyeztetések és kompromisszumok árán jött létre. Biztosíték arra, hogy a kibővült Európai Unió a jövőben is hatékony legyen a döntések meghozatalában és azok végrehajtásában.
Kedves barátaim,

El kell fogadnunk a múlt csütörtöki ír referendum eredményét, akkor is ha szomorúvá tesz minket.

Meg kell keresnünk és megértenünk azon polgárok motivációit, akik nemet mondtak a Lisszaboni szerződésre. Továbbá meg kell találnunk a megoldást erre az európai problémára.

Az írek vajon azt akarták kifejezni, hogy egyedül is tudnak cselekedni a világban? Az írek vajon azt akarták mondani, hogy az országuknak jobb ha Európa egy gazdasági óriás, de politikailag törpe? Az írek vajon azt akarták kijelenteni, hogy nem akarnak szolidárisak lenni azokkal az országokkal akik utoljára csatlakoztak az Európai Unióhoz? Ők, akik a fejlődésüket az európai szolidaritásának is köszönhetik?

Nem, én ezt nem hiszem. Az írek azért mondtak nemet, mert átestek, ahogy minden európai polgár, egy nehéz időszakon, amelyet jellemez: a megélhetési költségek emelkedése, a bizalmatlanság, a félelem a jövőtől egy olyan világban, amely nagyon gyorsan változik. Az írek nemet mondtak, mert elfelejtették, hogy miért építjük Európát, és hogy 27 együtt erősebb, mint 27×1.

Az MKP az Európai Néppárt teljes jogú tagja. Az Európai Néppárt a legerősebb politikai tömörülés Európában: 38 tagországból 74 párt alkotja, 20 miniszterelnök és államfő, az Európai Bizottság 9 tagja, köztük az elnök található a soraiban, és az eredmény, amely a szívemnek talán a legkedvesebb: 288 tagjával az Európai Parlament legnagyobb frakcióját alkotja. E siker azonban nem jöhetett volna létre a jobboldali kereszténydemokrata politikai pártok együttműködése nélkül.

Kedves barátaim,

Politikai családunknak mindent meg kell tennie azért, hogy visszaadja polgáraink reményét.

Minden erejét egyesítenie kell annak érdekében, hogy megértesse mindenkivel, kivált a fiatalokkal, hogy a közös Európa egyedülálló kezdeményezés az egész világon, melynek fő célja humánusan szolgálni a közösséget.

Ezen egységbe vetett minden hitünket és tettrekészségünket latba kell vetnünk, hogy eloszlassuk milliónyi európai polgár kétségeit saját, és a közösség jövőjét illetően.

Európa nem csodaszer. Európa nem oldja meg minden problémánkat, távolról sem! De képzeljék el jövőjüket és gyermekeikét, Európa nélkül. Milyen súllyal szerepelnénk a világban, ha nem ugyanazon eszmének szolgálnánk?!

Európát nem lehet sikerre vinni a demokratikusan keresztény és konzervatív politikai pártok együttműködése nélkül.

Az általam képviselt párt mindig garancia volt a demokratikus elvek, az alapvető emberi jogok, mint a szabad vélemény- nyilvánítás és a sajtószabadság fennállására Európában.
Ezen elvek kerültek veszélybe Szlovákiában a szégyenletes médiatörvény elfogadásával.

Egy elhibázott törvényről van szó. Megváltoztatása, az európai normához való igazítása elengedhetetlen.

Az európai szocialisták nem látják be a veszélyt, amit e törvény jelent.

Ugyanakkor nagy elismeréssel tekintünk szlovákiai testvéreink erőfeszítéseire ezen „cséphadaró” elleni küzdelemben.

Az én pártom nem fogja hagyni elbukni szlovákiai testvéreinket ebben a csatában.

Kedves barátaim,

Európa modern történelmének a egyedülálló sikertörténete az európai integráció, amely a világháborúktól a hidegháború megosztottságán át a globalizáció mai versenyében jelenti a biztonságot és a prosperitást. Az integráció születésénél meghatározó szerepe volt a jobbközép kereszténydemokrata államférfiak és pártok együttműködésének. Ez a kooperáció a válságos és nehéz időkben is átlendítette a holtponton Európa szekerét.
Szlovákia újkori sikereinek gerincét az Európai Néppárt három tagpártjának a közös erőfeszítése jelentette, amellyel meghatározták az ország fejlődési irányát. Közös sikerük a két Dzurinda kormány alatt elfogadott és végrehajtott törvények hosszú sora és közös sikerük Szlovákia csatlakozása a schengeni övezethez. Közös sikereik alapozták meg azt a gazdasági fundamentumot, amelyen állva Szlovákia 2009-ben tagja lesz az euróövezetnek.

2006 óta pártjaink ellenzékben vannak, ám jövőre újabb megmérettetésekre kerül sor. Örömmel hallottam, hogy a köztársasági elnöki posztra a három párt közös jelöltet támogat. Az európai parlamenti választásokon pedig cél kell, hogy legyen az előző választások sikerének megismétlése mind Európában, mind Szlovákiában.

Hiszem, hogy együtt mindez sikerülhet és 2009-ben az Európai Néppárt frakciója tagpártjainak alternatívája győzelemre vezet.

Ehhez sok erőt, kitartást és jó szerencsét kívánok, az Európai Néppárt parlamenti frakciójának támogatását pedig garantálom!

Köszönöm a figyelmüket.