Az MKP Országos Elnökségének nyilatkozata a párt megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.

Tíz évvel ezelőtt telve voltunk reménységgel és aggodalommal – egy nagy küzdelem tapasztalataival gazdagodva és egy nagy győzelem birtokában. Saját sorainkban legyőztük a megosztottságot és egyesítettük – máig működően – a szlovákiai magyar politika szándékait. Országos méretben pedig – az elődpártokban végzett munka eredményeként – létrehoztunk egy magyar kormánypártot. Nélkülünk Szlovákiában 1998-ben nem alakulhatott volna Európa-barát kormány.

Elődpártjaink egyesülésekor csaknem mindenki fellélegzett, mert sok reményt fűztünk ehhez a régóta várt eseményhez. Még ha az elődpártokhoz sokan érzelmileg is kötődtek, érezték és tudták, hogy a megosztottsága vesztünket okozhatja. Amikor kormányba léptünk, egy régóta várt vágyunk teljesült.

Azt tapasztaltuk, hogy lassan kezd megváltozni a bennünket körülvevő világ. Az állami hivatalokban már nem viselkedtek velünk szemben ellenségesen, egyszerre sok hivatalnokról az is kiderült, hogy tud és mer magyarul beszélni, csak addig eltitkolta, hogy el ne veszítse az állását.

Hozzáláttunk az elnyomásunk miatt felhalmozódott sok évtizedes lemaradásunk leküzdéséhez és annak a gazdasági árnyéknak az oszlatásához, amibe azért szorítottak bennünket, hogy elsorvadjunk.

Szorgalmaztuk az elhanyagolt kelet-nyugati úthálózat fejlesztését az ország déli övezetében. Gömörben sikerült is a két legveszélyesebb szakaszon új útszakaszt kiépíteni, a harmadikat napjainkban fejezik be. Kormányzati részvételünknek köszönhető, hogy felépülhetett a Párkányt Esztergommal összekötő Mária-Valéria híd, és napirendre került az Ipolyon felépítendő új hidak ügye is. Sikerült jóváhagyatni a dél-szlovákiai, R 7-es gyorsforgalmi út nyomvonalát és dokumentációját. Megnyitottuk a két Szelmencet elválasztó határt, megújult a komáromi Duna-híd is. Községeinkben lakások épültek, iskolák, kultúrházak, templomok újultak meg, több tucatnyi csatornahálózat és ivóvízvezeték épült. Ezen a téren a legnagyobb eredménynek a Selye János Egyetem létrehozatalát tartjuk.

Évről évre javult az ország gazdasága. Számos olyan intézkedés megvalósításához járultunk hozzá, amely javította az emberek életminőségét, gazdasági és szociális helyzetét. Javult a helyzet az emberi jogok és a kisebbségi jogok betartása terén is, bővültek az önkormányzatok jogkörei, javultak a magyar közművelődés feltételei is. Előreléptünk a mezőgazdaság, a földvisszaigénylés, a környezetvédelem és a regionális politika területén is.

Az MKP nyolcéves kormányzati részvétele idején elhárítottuk az akadályokat a nemzeti azonosságtudat köztéri jelképeinek létrehozatala elől. Segítettük számos emlékművünk, köztéri szobrunk létrehozatalát vagy felújítását. Fontos kiadványok százai jelentek meg ebben az időszakban.

A Magyar Koalíció Pártja, valamint támogatóink és szavazóink is arra lehetnek azonban a legbüszkébbek, hogy politikánk eredményeképpen Szlovákia a NATO és az Európai Unió tagjává vált, s Magyarországgal együtt részévé vált a schengeni övezetnek is.

Nem áll szándékunkban azonban olyan mérleget készíteni az elmúlt tíz évről, amely csak a szépet hangsúlyozza, a tévedéseket pedig feledteti. Hibákat is elkövettünk ebben az időszakban, amelyekből tanulnunk kell, s olyan torzulások is létrejöttek, amelyeknek nem szabad megismétlődniük. Azt sem szabad elfelejtenünk, mit nem tudtunk megvalósítani objektív okok miatt és mit rontottunk el a saját hibánkból. Tíz év távlatából visszatekintve látszik, hogy sok fontos célt a körülmények miatt nem értünk el. Nem sikerült kellőképpen emelni a nyelvi és kulturális jogaink szintjét és kialakítani egy olyan közigazgatási rendszert, amely kedvező feltételeket teremtett volna régióink és közösségünk fejlődéséhez. Nem tudtuk megteremteni a kistérségek gazdasági fejlődéséhez szükséges hatékony feltételeket. Nem voltunk következetesek a tulajdonjogok helyreállításában, és ezért nem valósult meg a magyarságuk miatt károsultak kárpótlása. Nem eléggé gondoltunk kis- és középvállalkozóinkra a mezőgazdaságban és más ágazatokban, 2001-2005 között elért sikereink mellett követtünk el hibákat regionális szinten is. Mindezt nyíltan vállalnunk kell, a legfontosabb azonban tudatosítani saját hibáinkat, hogy megteremthessük az MKP-ban a megújulás feltételeit. A jövő ugyanis itt van előttünk és új kihívásokat támaszt elénk. Fel akarunk készülni az előttünk álló feladatokra – pártként is és közösségként is.

Megújítottuk alapszabályunkat, hogy hatékonyabban tudjunk szolgálni. Megkezdtük a vitát jövőbeli programjaink alaptéziseiről. Hatékonyabban fel akarjuk vállalni nemcsak a szlovákiai magyar közösség problémáit, de hidakat akarunk építeni a többi szlovákiai kisebbségi közösség felé is. A párt új profilját, a regionális érdekképviseletet is szeretnénk hitelesen és erőteljesen felmutatni.

Bővíteni szeretnénk nyelvi jogainkat, közösségi-regionális, kulturális és oktatásügyi önkormányzati lehetőségeinket. Szeretnénk továbbra is felkarolni a területi önkormányzatok érdekeinek képviseletét. Felvállaljuk a kis- és középvállalkozók erőteljesebb támogatását, a hatékonyabb mezőgazdasági és vidékpolitikát. A kistérségek fejlesztésében komoly lehetőségeket látunk.

Jövőre három, 2010-ben két fontos választás vár bennünket. Az eddigi út fontos volt, most azonban új feladatok, új kihívások várnak bennünket.

A következő kerek évfordulókon jó lenne arról számot adni, hogy most és az elmúlt években jól alapoztuk meg jövőnket és azok a fiatalok, akik most a megélhetésért mennek szerte a világba, az elkövetkezendő években hazatérőkké váljanak.

Csak együtt gondolkodva, együtt cselekedve válhat mindez valósággá!
(www.mkp.sk)