A romák 20 százalékát nem zavarja, hogy munkanélküli, további öt százalékuk pedig nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mindez abból a felmérésből derült ki, melyet 10 regionális egészségügyi hivatal segítségével és 2014 megkérdezett roma nemzetiségű személy bevonásával végeztek. „A felmérés azon megállapítását, mely szerint a megkérdezettek negyedét nem zavarja, hogy munkanélküli, komoly problémának tartjuk” – olvasható az Igazságügyi Minisztérium jogi előírásait tartalmazó honlapon, ahol a felmérésről készült jelentést is közzétették. A jelentés továbbá megállapítja, hogy a romák magas munkanélküliségének következtében mintegy 50 százalékuk szociális segélyből él és nincs rendszeres havi jövedelme. A munkanélküliségi mutatók szoros összefüggésben állnak azzal a ténnyel, hogy a romák iskolázottsági szintje alacsony, továbbá azzal, hogy a megkérdezettek 86 százaléka még az alapiskolát sem fejezte be, szögezi le a jelentés.
A felmérést végző szakemberek kitértek a látóképbe került romák írás- és számolási készségére, illetve annak mértékére is. Eszerint 13 százalékuk nagyon jól, megfelelő mértékben 51 és rosszul, illetve nehezen 22 százalékuk ír.
Ami pedig a számolási készséget illeti, nagyon jól 14, megfelelően 51 és rosszul 26 százalékuk tud számolni. A megkérdezettek 9 százaléka pedig – saját bevallása szerint – egyáltalán nem tud számolni.

SITA, Felvidék Ma