A kormány ma jóváhagyta a 2007 és 2013 közti időszakban uniós alapokból finanszírozott operatív programok jóváhagyási folyamatának lezárulásáról szóló jelentést. Ebből adódóan a felhívások közzétételével elkezdődött a nemzeti fejlesztési terv célkitűzéseivel összhangban az egyes projektumok implementációjának szakasza. Terven felül jóváhagyott a kormány egy intézkedéscsomagot is, amely azt hivatott megakadályozni, hogy az euró bevezetése kapcsán indokolatlan áremelésekre kerüljön sor. Ugyancsak soron kívül került be a napirendi pontok közé Stanislav Jankovičnak, az országos rendőrkapitány helyettesének tábornokká való kinevezésére tett javaslat. Vele  egyidejűleg nevezik ki tábornoknak a rendőrakadémia parancsnokát, a korrupcióellenes hivatal vezetőjét, az országos börtönparancsnokot és az országos vámparancsnokot is. Megtárgyalta és jóváhagyta a kabinet annak menetét is, hogyan elégíti ki az állam a fegyveres erők új szállító-repülőgépekre vonatkozó szükségletét. Jóváhagyta továbbá a kormány a szlovák katonák külföldi és külföldi katonák szlovákiai gyakorlatainak tervét, és az Audiovizuális alapról szóló törvény tervezetét is. Ez utóbbi szerint a jövő évtől az alap új közszolgálati intézményként foglalkozik majd az audiovizuális kultúra fejlesztésével és támogatásával. A kabinet tárgyalt az eHealth program fő célkitűzéseiről is, amelyek a közigazgatás egészségüggyel kapcsolatos informatikai hálózatának kiépítésére vonatkoznak, döntés azonban ma nem született. Jóváhagyta viszont a kormány az akkreditációs bizottság új tagjait. A főiskolai törvény értelmében ez a testület hivatott a kormány tanácsadó szerveként figyelemmel kísérni és értékelni az egyetemek és főiskolák által folytatott oktatási, kutatási, fejlesztési, művészeti és egyéb alkotói tevékenységet. A 21 tagú akkreditációs bizottságba ma hat új tagot nevezett ki a kormány azok helyébe, akiknek lejárt a megbízatásuk. 2008. szeptember 1-től Ľubor Fišera professzor személyében új elnöke is lesz a testületnek. Jóváhagyta továbbá a kormány a külképviseletek állapotáról szóló jelentést, amely egyebek mellett arról is szól, hogy további irodákat nyit Szlovákia a világban, a Külügyminisztérium pozsonyi épületét pedig újabb szárnyakkal bővítik.

Pátria, HI-NGYR