Halko József lelkipásztor kezdeményezésére a pozsonyi magyar közösség Bibliai stafétát hirdetett. Ennek lényege, hogy az Újszövetséget negyven részre osztották a stafétában résztvevők között, akik a rájuk eső kb. tizenöt oldalnyi szöveget egy hétre elosztva a családi, közösségi vagy egyéni ima keretében olvassák el.

Az olvasók imádkoznak a magyar közösségért, a közösség tagjai pedig azokért, akik éppen soron vannak. A vasárnapi váltáskor a stafétát átadó megosztja a hívekkel azt az idézetet, amely a legjobban megérintette a hét folyamán.

A közelmúltban a pozsonyi magyar katolikusoknak bibliaapostol-képző szemináriumot szervezett a Szent Kinga Egyesület a város ferences kolostorában. A rendezvény résztvevőit – hitoktatókat, kispapokat, tanárokat és érdeklődőket – Tarjányi Béla, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke és Vágvölgyi Éva, a társulat továbbképzési munkacsoportjának vezetője ismertette meg a közösségi bibliaolvasás formáival.

katolikus.hu, Magyar Kurír