Megkezdte munkáját a Coetus Theologorum, a Kárpát-medencei magyar református teológiai tanárok konferenciája Debrecenben. Az 1939-ben alapított testület, mely a magyar nyelvű református teológiai kutató- és oktatómunka összehangolása és a fakultások közötti együttműködés elmélyítése céljából jött létre, több évtizedes kényszerszünet után 1990 óta újra évenként ülésezik.

Ebben az évben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ad otthont a konferenciának. 2008. július 3-án, csütörtökön a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában nyitó-istentisztelettel kezdődött az idei tanácskozás programja, melynek ez évi témája „Teológia lelkészeknek és nem csak lelkészeknek”. Fazakas Sándor professzor, a vendéglátó egyetem rektora megnyitó szavaiban rámutatott, hogy a gyorsan változó társadalmi közegben és az átalakuló felsőoktatási környezetben nagy szükség van arra, hogy az egyházi felsőoktatás – és benne a lelkészképzés jövőjéről – felelősen, indulatoktól mentesen közösen gondolkodjunk, és megfelelő stratégiákat dolgozzunk ki a jövő számára, hogy az egyházi felsőoktatás betölthesse sajátos küldetését, hiszen a teológiai tudomány művelése és oktatása napjainkban kilépett a lelkészképzés hagyományos keretei közül. Ezt az a tény, hogy a felsőoktatási intézményeink szélesítik képzési kínálataikat, vagy maga a teológiai oktatás kap helyet állami egyetem keretei között.
A megnyitó esten a résztvevők – a kolozsvári, a sárospataki, a pápai, a révkomáromi és a debreceni teológiai karok oktatói és családtagjaik – kellemes környezetben, a Kollégium udvarán kötetlen beszélgetésekkel kezdték meg a konferenciát. 2008. július 4-én pénteken Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia spirituálisa tartott reggeli áhítatot, majd a résztvevők Bölcskei Gusztáv püspökkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökével találkoztak, aki tájékoztatást adott a magyar református felsőoktatás aktuális kérdéseiről. Ezután Buzogány Dezső, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara dékánja „Teológia nem csak lelkészeknek – teológiai az egyetemen” címmel, Hörcsik Richárd „Teológia a közéletben és a politikában” címmel tartott előadást, majd Gaál Botond debreceni professzor, az MTA doktora „Teológiai és a tudományok” címmel osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A délután a lelkészképzés és lelkész-képesítés reform-terveivel kapcsolatos plenáris megbeszéléssel telt, mely során a Coetus tagjai ajánlásokat fogalmaztak meg a Zsinat és a Generális Konvent számára. A napot áhítat zárta, melyen Juhász Tamás kolozsvári professzor szolgált, majd a teológiai tanárok és családtagjaik számára fogadást adott Bölcskei Gusztáv püspök. A Coetus a következő napokban tovább folytatja munkáját.

református.hu