A hanvai székhelyű Tompa Mihály Baráti Kör még az elmúlt évben közadakozásra kérte fel mindazokat, akik felelősséget éreznek nemzeti kultúránk megőrzéséért és erősítéséért. Az adakozásból befolyt összegből eredetileg egy egészalakos bronzszobrot kívántak állítani a magyar nemzet nagy költőjének, a hanvai gyülekezet lelkipásztorának, Tompa Mihálynak. Az eredeti terv szerint a költő halálának 140. évfordulóján tervezték a szobor felavatását illetve leleplezését.
A terv azóta annyiban módosult, hogy az egészalakos szobor akácfából készül majd és szoborkompozíció lesz, amit Igo Aladár helyi népi fafaragó és festőművész készít.
A szoboreggyüttes három részből áll: az egyiken a papköltő egyházi szolgálatának rekvizítumai elevenednek meg – imakönyvvel és kehellyel, a másik oszlopon az irodalmi tevékenység van kidomborítva és mindkettőt átszövi a tájra jellemző dús növényzet láttatása virágokkal, főleg rózsákkal és a tájra oly jellemző szőlővel dekorálva. Az alkotó szerint az utóbbi a Virágregékre utal és arra, hogy a költő nagy virág és természetbarát volt. Maga a szobor egészalakos és Tompa Mihály idősebb korabeli hasonmása. Az alkotó szerint a kompozíció a magyar nép emlékezetében oly élénken megelevenedő: „bort, búzát, békességet” mottót akarja sugallni.

A Tompa Mihály Baráti Kör, élén Czókoly Mária elnöknővel és a község önkormányzata az alkotóval egyetemben úgy tervezik, hogy a szoboravatóra augusztusban a falunapi ünnepségek alkalmával kerül majd sor.

Rimaszombat.eu alapján beküldte: Molnár Zsuzsa, SZAKC Rimaszombat