Az újmisés Molnár Tamás volt a főcelebránsa annak a szentmisének, amelyre június 30-án, a galántai Szent István király-plébániatemplomban került sor.

A szentmise kezdetén a Remény főszerkesztője, Herdics György köszöntötte most felszentelt fiatal oltártestvérét, úgy is, mint a lap régi támogatóját. Molnár Tamás gyerekkora óta olvasója, levelezője volt a Reménynek, majd külső munkatársként adott hírt a kispapok életének eseményeiről, készített interjút újmisésekkel.
Prédikációjában Szakál László helyi esperes-plébános buzdította hűségre az újmisést, hangsúlyozva: legyen hű Krisztushoz és Egyházához. A híveket pedig arra kérte, imádkozzanak buzgón továbbra is papi hivatásokért.
A szentmise végén – amelyet a lap olvasóiért és a Remény-barátokért mutattak be – a helybeli hívek köszöntötték Tamás atyát, aki újmisés áldásban részesítette a híveket.

Remény/ Bertha Éva