40 éves az európai vámunió. De mit is jelent ez pontosan? Az európai integráció létrehozásának egyik legfontosabb célja a kezdetektől fogva az volt, hogy olyan egységes területet hozzanak létre, melyen belül az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkavállalók (napjainkban ez már tágabban értelmezendő: minden személyt érint) szabadon, korlátozások nélkül mozoghatnak.

Az európai integráció kezdetén ezért a hat alapító tagállam (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország) első lépésként vámunió létrehozását tűzte ki célul. Ennek értelmében közös jogi szabályozást hoztak létre és 1968. július 1-től felszámolták az egymás közötti összes létező vámot, az azokkal azonos hatású díjakat és megtiltották újabbak kivetését.

Ezzel párhuzamosan megszűntek a tagállami vámtarifák, a vámérték meghatározása azóta közösségi szinten történik. A tagállami vámértékek helyébe tehát közös külső vámtarifa lépett az Unión kívülről érkező termékekre. Ennek lényege az, hogy bármely tagállam határain keresztül is jut egy termék az Unió területére, a belépés helyétől függetlenül ugyanazt a vámot kell megfizetni. Az adott termék ezután már szabadon átvihető egyik tagállam területéről a másikra, tehát nincs vámfizetési kötelezettség az Európai Unió tagállamai közötti belső határok átlépésekor.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a tagállamok az általuk beszedett vámnak csak az egynegyedét tarthatják meg adminisztrációs költségeik fedezésére, az összeg többi része a közös európai költségvetést illeti. A 2007-ben kivetett behozatali vámok összesen több mint 15 milliárd eurót tettek ki, ami az EU költségvetésének a 13,2 %-át jelenti.

Mindez persze az Unió külső határain történő ellenőrzés hatékonyságának fokozását is magával vonta. A 27 EU-tagállam vámigazgatásai szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy hatékonyan léphessenek fel a csempészet, a veszélyes, hamis termékek behozatala és forgalomba kerülése, a nemzetközileg védett állatok kereskedelme és a szervezett bűnözés ellen.

A vámunió közösségi szintű működtetését az Európai Bizottság végzi, melynek magyar tagja, Kovács László felelős az adó- és vámügyekért, akinek programjában kiemelt hangsúlyt kap az elektronikus alapú, európai szintű vámrendszer (e-customs) rendszer bevezetése, az európai vámkódex modernizációja, valamint a termékhamisítás és a csalás elleni küzdelem.

További információk magyar nyelven:
Az Európai Bizottság az Európai Vámunió 40. évfordulója alkalmából indított honlapja letölthető itt.