Vasárnap, augusztus 17-én, az ipolysági Nagyboldogasszony-plébániatemplom búcsúján Herdics György c. apát, a Remény főszerkesztője mondta az ünnepi szentmisét.

Mahulányi József püspöki helynök, helyi esperes-plébános a vendéget régi barátként köszöntötte. Szentbeszédében Herdics György XVI. Benedek pápa Nagyboldogasszony-napi szentbeszédének kapcsán Máriáról, mint a remény emberéről elmélkedett. Az odafönt valókat keresve mindenkinek van jövője – hangsúlyozta.

remeny.sk