A Prágai Tavasz leverésének 40. évfordulóján a Pátria Rádió stúdióvendége Duray Miklós volt, aki rámutatott, hogy a múlt eseményei hogyan kapcsolódnak a ma történéseihez.

“Tudatosítanunk kell, hogy pontosan amiatt indult el a kommunista pártban a változás 1967 decemberében, 1968 januárjában,  a szlovák-cseh ellentéttel indult el és ez volt 1993-ig a csehszlovák politikának az egyik fő mozgatórugója.

Annyiban nem maradt meg ez, hogy létrejött az önálló Szlovákia, és így a szlovák-cseh ellentét az addigi klasszikus formájában megszűnt, sőt, ma olyan szlovák-cseh kapcsolatok alakulnak ki, amelyek újfajta kapcsolat-rendszert hoznak létre a csehek és a szlovákok között. Viszont a nacionalizmus, mint mozgatórugó megmaradt a szlovák politikában, csak most már nem szlovák-cseh ellentétként, hanem magyarellenességként jelenik meg. Ennek a helyzetnek az áthidalása vagy átalakítása egy olyan feladat, amelyben az egész magyar politikának részt kell vennie” – mondta Duray Miklós.

Neszméri Gyurkovits Róza interjúja teljes egészében meghallgatható Duray Miklós honlapján.