A šaštíni –sasvári zarándoktemplom Szlovákia védőszentjének nemzeti kegyhelyévé vált, ahová szeptember 13-a és 16-a között rendszeresen elzarándokolnak a szlovákiai hívők.

A délelőtti ünnepi szentmisét Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek celebrálta. XIII. Benedek pápa 1727-ben nyilvánította emléknappá szeptember 15-ét, amely Szlovákiában nemzeti ünneppé vált.

Pátria