A napokban többen olvasták Komáromban és környékén azt az írást, amely a Plus sedem dní hetilap legutóbbi számában jelent meg (A “Csapda Duraynak” cikk magyar fordítása e jegyzet után olvasható – szerk. megj.): abban arról esik szó, hogy az MKP „berkein” belül állítólag valakik szorgalmazzák: a jövő évi európa parlamenti képviselő-választáson a párt ne engedélyezze a nyugdíjas korú jelöltek indulását.

A cikkíró afölött is eltöpreng, hogy ha egy ilyen döntés valóban megszületik, nem eredményezheti-e majd: a korlátozás terjedjen ki a hazai magyar parlamenti képviselőjelöltek életkorára is?

A szlovák szerző nem érti, mi lehet az MKP berkeiből kiszivárgott értesülés indítéka, annyit azonban megjegyez: ha megvalósítják, az alkotmányellenes cselekedet lesz

Vajon Kodály Zoltán vagy Illyés Gyula 62 év fölött már semmi érdemlegeset nem tudott felmutatni a magyarság számára? A népdalgyűjtő Ág Tibor vagy a történész Vadkerty Katalin az utóbbi l8 esztendőben, vagyis idei nyolcvan évükig csupán silányságot tett le asztalunkra? A sort dőreség folytatni, hiszen tiltakozik a józan ész. Csak itt Komáromban három olyan főorvost bocsájtottak el életkoruk okán a korházból az átszervezéskor, akik ma is hiányoznak és tudásuk nemcsak a betegeknek hozhatna hasznot, hanem az ifjabb kollégáiknak is.

Vajon nem a napról-napra sűrűsödő, a hazai magyarság elsorvasztását célzó újabb és újabb sorscsapások kivédésével kellene-e foglalkozniuk a szakembereknek a „berkeken” belül, a képviselő-jelölti korhatár kikötése helyett? Kezünkben az új negyedikes tankönyv a Dunajjal meg a Vysoké Tatryval; a szlovák kormány büntetni óhajtja a Kárpát-medencei fórumon részt vett magyar parlamenti képviselőket: az oktatási reform nem erősíti, hanem gyengíti a magyar iskolaügyet; a tanintézmények nem kapnak pénzt felújításra vagy egyéb célokra…

A sort vég nélkül lehetne folytatni, lehetne belőle egy újabb Tiborc panasza. Egyelőre még hallani a nép hangját, bár már egyre halkabban, csak bizonyos alkalmakkor. Csak el ne némuljon ez a hang… Csak maradjanak még választók a jövőbeni voksolások idejére is…

Felvidék ma, – batta –

* * *

A “Plus sedem dní”-ben meglelent írás magyar fordítása:

Csapda Duraynak?

Az MKP nagy valószínűséggel megválik a nyugdíjas korú politikusaitól. A fiatalítás az európai uniós választásokkal kezdődik.

A Magyar Koalíció Pártján belül a fiatalításról kezdenek beszélni, amelyre már az EP-választások listájának összeállításakor sor kerülhet. Az idősebb párttagok, tehát azok, akik nyugdíjas korúak, egyszerűen már nem kellene, hogy felkerüljenek a választási listára. Amennyiben az MKP Országos Tanácsa jóváhagyna egy ilyen javaslatot, akkor a jelenlegi uniós képviselők, így Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád, már nem indulhatnának a választásokon. Ha pedig ez a gyakorlat a parlamenti választásokkor is érvényesülne, akkor kiesne a játékból Duray Miklós is. Ő személy szerint azt állítja, hogy nem tiltakozna ellene.

Stop a nyugdíjasoknak?

„Mindenképpen figyelembe kellene vennünk az optimális életkort az uniós képviselők tevékenysége esetén, mivel ez egy komoly munka, fizikailag is” – állítja az MKP képviselője és a párt elnökségi tagja, Berényi József. „Olyan embereknek kellene ott lenniük, akik ambiciózusak, és akiknek még terveik és céljaik vannak, amelyeket el szeretnének érni.” Ugyanakkor életkoruknak meg kellene engednie azt az ambíciót, mely az újbóli megválasztásukhoz szükséges, mivel „ez a garancia arra, hogy teljes erőbedobással fognak dolgozni.” Az életkori kritériumról már több MKP-s politikus is hallott, de hivatalosan erről még senki sem beszél. „Vannak olyan hangok, melyek szerint jó lenne meghúzni egyfajta életkorhatárt. Az ilyen nézetek teljesen legitimnek számítanak, de hogy az országos tanács elfogadja-e, azt nem tudom” – jelentette ki Bárdos Gyula. Az nem világos, hogy miként húznák meg azt az életkori határt, amely fölött már nem lehetne indulni a képviselőlistán, de feltételezhető, hogy ez a 62. életév, tehát a nyugdíjra jogosultság küszöbe lenne. Bauer Edit, jelenlegi EP-képviselő a korhatár-feltételről már hallott: „A pártnak joga van meghatároznia a saját kritériumait, de ez nagyon kuriózumszámba menne, főleg most, amikor az Európai Parlamentben irányelv érvényesül a korhatárral összefüggő diszkriminációval kapcsolatban.” Egyetért azzal, hogy a parlamentet nem kellene elárasztani nyugdíjasokkal, de mindenképpen káros lenne, ha nem használnák ki tapasztalataikat, melyek hatalmas előnyt jelentenek. „Az ideális az lenne, hogy egy új és egy professzionálisan idős euroképviselő kerülne be az MKP listáról.”

Duka-Zólyomi Árpáddal nem sikerült felvennünk a kapcsolatot. Az ő neve az Állambiztonsági Hivatal irataiban az ügynök kategóriában „Fyzik” álnéven fordul elő. Az MKP 2005-ben szólította fel tagjait, hogy azok a személyek, akik esetében felmerült az ügynökmúlt gyanúja, mondjanak le közhivatalukról. Duka-Zólyomi akkor ugyan lemondott az MKP elnökhelyettesi funkciójáról, de az uniós képviselői posztot megtartotta. Elutasította a tudatos együttműködést, és azt állította, hogy tiszta a lelkiismerete.

Durayra megy ki a játék?

Amennyiben az MKP elfogadná az életkori kritériumot az európai uniós képviselőlistára való felkerüléshez, akkor egy olyan precedens keletkezne, melyet a parlamenti választásokkor is alkalmazhatnának. Elegáns módszer lenne arra, hogy miként lehetne kihagyni a pártlistáról az MKP legellentmondásosabb politikusát, Duray Miklóst, aki már betöltötte 63. életévét. „Én személy szerint erről még nem hallottam, de hiszek abban, hogy léteznek ilyen elképzelések. Logikusnak gondolom ezeket, mert ha életkori kritériumot állítanak föl, akkor az biztosan rám is vonatkozna. Éppen ezért nem csodálkozom azon, hogy előttem erről nem beszélnek.” Duray nem érez közvetlen nyomást, ami a félreállítására vonatkozna, de bevallja, hogy „sok fiatal van itt, akiknek szükségük van a bizonyítási térre”. Az MKP stratégiai alelnöke, aki aktív politikai tevékenységét 1965-től számítja, nem tiltakozna, ha véget érne parlamenti tevékenysége: „Amennyiben elfogadásra kerülne egy olyan javaslat, mely szerint közhivatalt nem vállalhatna az, aki betöltötte a nyugdíjba lépés korát, abban az esetben nem maradna számomra más, mint ezt elfogadni.” Nem úgy fogná föl, mint a személye ellen irányuló támadást, hanem mint a „népakarat megnyilvánulását”, mivelhogy erről az MKP legitim szervei döntenének. „De mindenképpen megkérdezném, hogy miért nem mondták el ezt nekem nyíltan.”

Alkotmányellenes?

A képviselőjelölés feltételéül szabott életkori kritérium ugyanakkor alkotmányellenes is lehet. Az állam legfőbb törvénye ugyanis garantálja a választott és más funkciók betöltésének jogát valamennyi állampolgár számára ugyanazon feltételek mellett. Továbbá, a képviselői helyért történő indulásnak csak az alsó határát szabták meg – a 21. életévben. Vagyis semmilyen felső határ nem létezik. Ha valamelyik párt mégis elfogadna egy ilyet, akkor problémái lehetnének ebből kifolyólag. „Az a párttag, aki ezt az életkori kritériumot nem teljesíti, akár be is perelhetné azt, mivel lehetetlenné válna számára az, hogy éljen a választhatóság jogával”, magyarázza Jaroslav Pilát jogász, aki emlékeztetett arra is, hogy a pártok belső szabályai sem lehetnek ellentétesek az alkotmánnyal. Létezik azonban módszer, hogy miként lehet ezt megkerülni. „A párt csak javaslatot fogadhat el a képviselő megfelelő életkorára vonatkozólag, de ez nem lehet kötelező érvényű” – tette hozzá Jaroslav Pilát.
Az európai uniós választásokkal kapcsolatos jelölőlistáról és a jelöléssel kapcsolatos valamennyi feltételről az MKP Országos Tanácsa dönt november végéig. Akkor lesz világos, hogy az életkori kritériumokkal kapcsolatos találgatások valóban valósággá válnak-e. A párt elnöke, Csáky Pál már kijelentette, hogy szívesen látná az MKP más fajta képviseletét az Európai Parlamentben.
Eva Mihočková, Plus7dní
(Fordítás: T.T. – Felvidék Ma)