Az Abaúj-Abaújban Fesztivál, melyet az Európai Unió  is támogatott, és amely alcímként a Hagyományőrző szlovák-magyar testvér-települési találkozó nevet viselte, 2008. aug. 22-24 –én került megrendezésre Bodrogkőváralján.

A cím arra utal, hogy a szervezők, Abaúj – Abaújban fejlesztési partnerség, szeretnék a Partnerség égisze alatt folytatni a találkozókat, és hagyományt teremteni belőle, végigkísérve minden Partnerségi településen a találkozó megrendezését, minden évben más helyszínen. A fesztivál szó pedig a különböző érdekes, változatos fellépőkre utal.

Az első napon, a szakmai konferenciák zajlottak Boldogkő várának lovagtermében . A rendezvény, a Partnerségi települések bemutatkozásával kezdődött. Szabóné Kémeri Klára, a Partnerség munkaszervezetének, a VITEA Alapítványnak a menedzser-igazgatója ismertette a Partnerség munkáját és e nagyon rövid idő alatt elért eredményeit, továbbá a közhasznú alapítvány mintegy 10 éves munkásságát és a Partnerség jövőbeni terveit. Ezt követően Dr. Lénárt Levente, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője, uniós szakértő előadása hangzott el. A Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, Becsó Zsolt úr ismertette a hasonló adottságokkal rendelkező térségének lehetőségeit és a határon átnyúló együttműködésüket.. Dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke következett, aki a lehetőségeink kiaknázására búzdította a Partnerség tagjait. Bemutatásra került a két megye –  Kassa és Borsod Megye Önkormányzatai között lévő igen jó együttműködés is, majd az unió történelmének, valószínű egyedüli eseménye történt meg, hogy egyszerre 16 új testvér-település írta alá és 2 település megerősítette a már korábban megkötött Megállapodásukat. Az ünnepélyes keretek között aláírt Megállapodások után következett, Varga Ferenc úr, a Borsod Megyei Önkormányzat külügyi referense, aki a települések igen fontos kapcsolatairól beszélt, a nem sokára megjelenő szlovák – magyar határon átnyúló pályázatokon keresztül és az azokban megfogalmazott fejlesztési célok kiaknázására hívta fel a figyelmet. Az előadások után, filmvetítés következett, ahol bemutatásra került Hejce, Regéc és Debrőd településekről készült filmek.
E nagyon tartalmas nap befejezéséül este került sor az István, a király rockopera bemutatására.

A második napon reggel megkezdődött a főzőverseny és a sport események. A vár lovagtermében, egész nap folyt az előző napon bemutatott 3 film vetítése, amelynek megtekintésével az iskolások a vetélekedőre is fel tudtak készülni. A délután folyamán pedig a bor és pálinka mustra volt, ahol a versenyben igen finom nedűket kóstolgathatott a neves zsűri.

Vasárnap istentisztelettel indult a program, a helyi katolikus templomban, mely színültig megtelt, majd közös ebédre került sor.
A rendezvény végén a projekt gesztora, Zavodni Ferenc polgármester összegezte a 3 napot, és eredményesnek ítélte meg a találkozó megrendezését, mellyel még több ismerettségre tehettek szert a településekről érkező polgárok és a Partnerség.
Összegezve, mindenki megelégedésére szolgált a 3 napos testvér-települési találkozó és kérték, hogy a hagyományokat ápolva rendezzük meg jövőre is.

A Partnerség mottói:
„Aki a múltját nem ismeri, az a jelenét nem becsüli, És a jövőjét nem építheti!” „Összejönni: kezdés, együtt maradni: haladás, együtt is dolgozni: siker!”

Partnertelepülések:
Szlovákiából: Komaróc / Komárovce, Alsólánc / Nizny Lánec, Debrőd / Debrad, Szeszta / Cestice, Nagyida / Velká Ida, Reste / Resica, Buzita / Buzica, Perény – Hím
Magyarországról: Arka, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalú, Fony, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc

Felvidék Ma, SZAKC Kassa