Az Aktuálne.sk hírportál interjút közöl Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártjának elnökével. Az alábbiakban összefoglalót adunk a beszélgetés legfontosabb témáiról.

Az interjú első részében arra volt kíváncsi a Csáky Pált faggató újságíró, hogy vajon mi igaz abból a – legutóbbi időszakban – szárnyra kapott híresztelésből, mely szerint a Magyar Koalíció Pártja közös kormányzásra készül a Smer párttal az elkövetkezendő választások után. Az MKP elnöke szerint teljesen kizárt az együttműködés, mivel a magyar pártnak jelentős kifogásai vannak az ellen, ahogy a vezető kormánypárt a hatalmat gyakorolja. Ebből pedig egyenesen következik, szögezte le Csáky, hogy a Smerrel semmilyen tárgyalások nem folynak. Abban az esetben pedig, ha a jelenlegi legerősebb kormánypárt a következő választások után is marad a legerősebb párt szerepében, és ha megszólítás érkezne az MKP felé, akkor arra a párt mindenképpen reagálni fog. Egyelőre azonban, magyarázta Csáky, mindez csak a feltételezés és az előzetes spekuláció szintjén van.
A beszélgetés következő témája az MKP csökkenő pártpreferenciáját érintette. A pártelnök szerint előbb mindenképpen pontos elemzésnek kell alávetni az egyes közvélemény-kutatási eredményeket és csak ezek után lehet következtetéseket levonni. Ugyanakkor nem zárta ki a közvélemény-kutatási eredményekkel való esetleges visszaélési lehetőséget sem. Mindamellett a legjobb felmérésnek Csáky a szabad választásokat tartja, és elmondása szerint a párt mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a választásokkor az MKP a lehető legjobb eredményt érje el.
Az interjú harmadik témaköre az MKP stratégiai alelnöki posztjára és a posztot jelenleg betöltő Duray Miklósra vonatkozott, konkrétan pedig arra, hogy Csáky Pál mennyire elégedett Duray munkájával. Az MKP-elnök válaszában elmondta, hogy a párton belül mindenki igyekszik saját meggyőződése szerint végezni a munkáját, ugyanakkor senkit sem ismer a pártban, aki száz százalékra teljesítené a feladatait. Az MKP jelenleg ellenzékben van és ez meghatározza a párt működését. Viszont elsősorban a jövőre igyekeznek felkészülni, és azt még most Csáky nem tudja, hogy két év múlva javasolni fogja-e ennek a funkciónak a betöltését.
A következő kérdéskör az európai uniós és az önkormányzati választásokra vonatkozott. Ezzel kapcsolatban Csáky elmondta, hogy számára és a párt számára az önkormányzati választások a fontosabbak, még akkor is ha a leginkább Európa-párti tömörülésnek tartják magukat. Az európai uniós parlamenti jelöltekkel kapcsolatban az MKP elnöke nem nyilatkozott, elmondása szerint a lista novemberre kristályosodik majd ki.
Az interjú utolsó része külpolitikai ügyeket és témákat érintett. Arra a kérdésfelvetésre, hogy vajon Orbán Viktort standard európai politikusnak tartja-e, Csáky úgy válaszolt, hogy Orbán az európai jobboldali politika meghatározó személyisége, ráadásul az Európai Néppárt alelnöke. Csáky elmondta, hogy már húsz éve ismeri őt, barátság alakult ki köztük, de természetesen nem mindenben egyezik a véleményük. Meggyőződése, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok javulnának, ha a szlovák kormánykoalíció részei lennének Orbánék szlovákiai barátai.
Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben lenne hajlandó támogatni az MKP az ország déli területeinek bizonyos fokú autonómiáját, Csáky úgy válaszolt, hogy csakis olyan mértékben, mint az ország északi részeinek autonómiája esetében. Az autonómiára Csáky elsősorban mint nagyobb fokú önkormányzatiságra tekint, tehát erre törekednek, de az ország valamennyi régiója részére.
A Bugár Bélával kapcsolatos legutóbbi viszályokra vonatkozó kérdésre válaszolva Csáky elmondta, hogy ha valaki a saját pártjának struktúráját szeretné lerombolni, akkor ezt nem lehet tolerálni. A pártelnök szerint Bugárnak „vérében van” a politika, ezért hasznos lenne, ha valamilyen formában ezt a köz javára fordítaná, de a volt pártelnök inkább a politikából való végleges kivonulást választotta.

Hiányozna Önnek a pártelnöki szék? – hangzott a beszélgetés utolsó kérdése. „Nem, soha sem valamilyen székbe kapaszkodtam. Nekem az a fontos, hogy bizonyos elveket és azt a bizalmat, amit a párttól kaptam, tőkévé változtassam és realizáljam. Továbbá, hogy szerény munkámnak lenyomatát ott hagyhassam a modern szlovák társadalom és természetesen a magyar kisebbségi társadalom arculatán. Ez számomra a fontos” – zárta az Aktuálne.sk számára készült beszélgetést Csáky Pál.

Aktuálne.sk, Felvidék Ma