Nagyváradon tartotta harmadik találkozóját a Magyar Állandó Ifjúsági Értekezlet (MÁIÉRT), szeptember 26-28. között, amelynek Felvidékről a Via Nova Ics és a Magyar Ifjúsági Közösség a tagja.
A rendezvényt Cseke Attila kormányfőtitkár-helyettes, a Bihar Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, Szabó Ödön, a MIÉRT Önkormányzati Tanácsának elnöke, mint házigazdák, valamint Borboly Csaba, a szervező Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke nyitotta meg. A házigazdák köszöntőjükben hangsúlyozták a Kárpát-medencei magyar fiatalok összefogásának fontosságát. Borboly Csaba MIÉRT-elnök elmondta: a MÁIÉRT azért fontos többek között, mert a fiatal magyar politikusok személyesen megismerhetik egymást, megszüntetve ezáltal az esetlegesen egymás iránt táplált előítéleteket és biztosítva az anyaországi és különböző országokba szakadt magyar fiatalok közötti jövőbeli együttműködést. Tudatosíthatják, hogy vannak közös gondjaik, és összefogásuk illetve együttműködésük nélkül a Kárpát-medencei magyarság érdekképviselete nem képzelhető el.
Decsi István, a MÁIÉRT elnöke, felvezetőjében összefoglalta a MÁIÉRT elmúlt éves tevékenységét, tájékoztatott az idei májusi burgenlandi elnökségi ülésről, illetve a jövőbeli konkrét MÁIÉRT-tervek közül kiemelte a szervezet induló honlapját.
A tagszervezetek képviselői aktuálpolitikai előadást tartottak a magyar kisebbség és az érdekképviseletek helyzetéről Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. Loppert Dániel, a FIDESZ Ifjúsági Tagozatának elnöke, a MÁIÉRT tekintetében elmondta: örül annak, hogy a szervezet aktív, egyre nagyobb fontosságot nyer, bizonyíték erre az is, hogy a tagszervezetek legmagasabb szinten képviseltetik magukat ezen a találkozón.
A szombat délutáni műhelymunka során, a résztvevők a 2009-es európai parlamenti választásokra való felkészülésről beszéltek, körvonalazták az együttműködés lehetőségeit ezen a téren. A közös programok tekintetében, a jelenlevők megegyeztek abban, hogy szorgalmazzák a felvidéki sikeres szórványvidéki iskolaprogram délvidéki és erdélyi átültetését.
A MÁIÉRT tagszervezetei zárónyilatkozatukban felhívják a figyelmet az anyanyelvi oktatás megerősítésének fontosságára. A 2009-es európai parlamenti választások kapcsán kijelentik: „Közös erőkkel támogatjuk a leendő fiatal jelöltek sikerét országhatárokra való tekintet nélkül.” Az aláírók ugyanakkor elítélnek minden kisebbségellenes és idegengyűlölő megnyilvánulást, amelyek sajnos továbbra is jellemzik a jelenlegi szlovákiai közbeszédet. A kisebbségi kérdés egyetemes megoldási javaslataként támogatják a határon túli magyar érdek képviseleti szervezetek önrendelkezési törekvéseit. Végezetül pedig üdvözlik a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kezdeményezését, amely szerint létrejön az összmagyarság érdekeit képviselő brüsszeli iroda. Reményünket fejezik ki, hogy ez a kezdeményezés mielőbb megvalósul, és felkarolja a Kárpát-medencei magyar fiatalok közös kezdeményezéseit.

Nyilatkozat
Nagyvárad, 2008. szeptember 27.

Mi, a Magyar Állandó Ifjúsági Értekezlet alapítói, fórumunk létrehozásával egyben a Kárpát-medencében élő, egymással és egymásért felelősen gondolkodó szövetséget is kötöttünk. Tettük ezt annak a felismerésnek a tudatában, hogy határokon átívelő összefogásunk és hosszútávú, kölcsönös együttműködésünk nélkül nem képzelhető el közös értékeink ápolása, közös érdekeink hatékony képviselete.

A Kárpát-medencei magyarság legfőbb egyetemes gondját népességünk fogyása jelenti. Mint a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok politikai képviselői elsődleges feladatunknak tekintjük e tendencia megállítását és megfordítását. A népszámlálási adatok tükrében elszomorító az asszimilációs tendenciák erősödése a határon túli magyar közösségekben. Ezért fontosnak tarjuk a közös fellépést az anyanyelvi oktatás megerősítésére. Nem elég csupán egyetemeinkről és középiskoláinkról beszélni, az anyanyelvi oktatás – a magyarság megőrzésének legfontosabb bástyája – az általános iskolákat az asszimiláció-ellenes politika elsődleges terepének tekintjük.

A 2009-es európai parlamenti választások sikere mindannyiunk közös érdeke. A Kárpát-medencei magyar fiatalok közösen arra törekednek, hogy minél több magyar képviselő kerüljön be az Európai Parlamentbe. Függetlenül attól, hogy nem minden magyar közösség tagja az Európai Uniónak, életükre ugyanúgy hatással van az európai kisebbségpolitika alakulása. Közös erőkkel támogatjuk a leendő fiatal jelöltek sikerét országhatárokra való tekintet nélkül. Hiszünk abban, hogy a választópolgárok bizalmának elnyerése és nemzetünk felelős képviseletének ellátása – történjen bármilyen szinten és formában is – a közéletben szerepet vállalók számára kizárólag az alapvető erkölcsi és jogi normák betartásával lehetséges.

A MÁIÉRT kiáll mindazon alkotmányos elvekért, amelyek mellett a kommunista diktatúrák lebomlása után Közép-Európa valamennyi országa elkötelezte magát, és ezzel az európai integráció útjára léptek. Az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezért elítélünk minden kisebbségellenes és idegengyűlölő megnyilvánulást, amelynek sajnos szemtanúi lehetünk a szlovákiai magyarellenes és antiszemita gyűlöletbeszéd és a kárpátaljai magyar oktatásügyet ért támadások kapcsán. A kisebbségi kérdés egyetemes megoldási javaslataként támogatjuk a határon túli magyar érdek-képviseleti szervezetek önrendelkezési törekvéseit, köztük a magyar nemzeti tanácsokról szóló törvény valamint a vajdasági statútum mielőbbi elfogadását, illetve az erdélyi és délvidéki magyar autonómia elképzeléseket.

Hitet teszünk a közös kárpát-medencei érdekképviselet fontossága mellett, egyúttal rögzítjük a hosszútávú, határokat átszelő nemzeti együttműködés alapjait. Külön üdvözöljük a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kezdeményezését, amely szerint létrejön az összmagyarság érdekeit képviselő brüsszeli iroda. Reményünket fejezzük ki, hogy ez a kezdeményezés mielőbb megvalósul, és felkarolja a Kárpát-medencei magyar fiatalok közös kezdeményezéseit.

Burgenlandi Magyar Népfőiskola
Fidesz Ifjúsági Tagozat
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete
Magyar Ifjúsági Közösség
Vajdasági Magyar Demokrata Párt Ifjúsági Tagozata
Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma
Via Nova Ifjúsági Csoport