Az MKP politikusainak igazuk van abban, hogy az új honismereti tankönyv a magyar nemzetiségi iskolák részére nem csupán a kisebbségi jogokkal kapcsolatos status quo látványos megsértése, melynek állítólagos betartásával oly gyakran dicsekszik Fico kormányfő, hanem a kommunizmus időszakának színvonalára való süllyedés, ha nem még lejjebb – írja bevezetőjében a SME jegyzetírója Peter Morvay, aki a következő mondatokkal folytatja:

A viszály lényegi eleme ugyanakkor egyáltalán nem az, hogy a földrajzi nevek szlovák megnevezései után zárójelben ott lesznek a magyar megfelelői is, ahogyan arra Mikolaj minisztériuma egyébként „nagylelkűen” ajánlást fogalmaz meg, és amit a miniszter alibista kijelentése szerint a kiadó nem használt ki. A valódi probléma ugyanis maga a miniszteri ajánlás, mivel nemcsak hogy rosszul és oly módon értelmezi a nyelvtörvényt, hogy azzal a leginkább árt a kisebbségnek, hanem szomorú bizonyítéka az akut nacionalizmustól szenvedő beteg elmének. Az egyetlen megoldás, mely megfelel bármelyik nyelv logikájának, a szöveg tanulók általi minél jobb megértésére vonatkozó pedagógiai elvnek, továbbá a józan észnek az, hogy a földrajzi nevek a magyar szövegkörnyezetben magyarul legyenek feltüntetve, úgy, ahogyan azokat a tanulók természetes módon használják. A földrajzi nevek szlovák megfelelőit pedig – melyek tényleg segíthetnek a tanulóknak, hogy jobban eligazodjanak abban az országban, ahol élnek – zárójelben a magyar elnevezés után lehetne írni, vagy a legjobb megoldásként külön szótárrészben feltüntetni a tankönyv végén.

A miniszteri ajánlás viszont éppen ellenkezőleg, a szociális mérnökösködés logikája alapján működik, mely egy művi, „új típusú ember” kifejlesztését eredményezi, aki nem képes saját anyanyelvének helyes használatára sem és így jobban hajlamos lesz arra, hogy elszlovákosodjon. Ez azonban teljesen buta, primitív és nagyon kicsinyes dolog. Ami azonban a legrosszabb, az a mély kisebbségi komplexus megnyilvánulása, amit a miniszter úr, az ő pártja, pártjának szimpatizánsai, sőt az egész koalíció Slotától egészen Čaplovičig a 19. századból örököltek és amelyet az egykori „elnyomókkal” szemben alkalmazott nyomorúságos erőgesztusokkal igyekeznek palástolni.

Peter Morvay, SME
Kapcsolódó cikkek:

Tankönyvkiadás – “Rosszabb, mint a kommunizmusban”

Ján Mikolaj mérnöknek már a „vodné dielo” is földrajzi név

Tiltakozik az MKP

Pék László: Szakmai síkon kellene lépnünk