Tavaly a Remény szerkesztősége azzal a céllal szervezte meg a Magyar Katolikus Napot Nádszegen, hogy lehetőséget teremtsen katolikus közösségünknek a találkozásra, a hitben való elmélyülésre, a különféle vallási közösségek bemutatkozására.

Azt remélték, a rendezvénnyel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy közösségünk tagjai öntudatosan, felnőtt keresztényként vállalják küldetésüket, egymást megismerjék, erősítsék.

A II. Magyar Katolikus Nap helyszíne Ipolynyék volt. Az augusztus 30-án sorra kerülő rendezvény középpontjában az évfordulók, illetve a családok, a nevelés témája állt. Idén újdonság volt, hogy már az előző estén is kínáltak programot az érdeklődőknek. A nyitó szentmise főcelebránsa és szónoka Mahulányi József püspöki helynök volt, aki Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök üdvözletét is tolmácsolta, majd az emberarcú Istenről szólva hangsúlyozta: Jézus itt maradt velünk az Eucharisztiában és a Bibliában.
A szentmisét követően a budapesti Eucharisztikus Világkongresszusról tartott előadásokat hallgatták meg a résztvevők. Szakál László galántai esperes-plébános az eucharisztikus mozgalom történetét foglalta össze, és a hetven évvel ezelőtti eseményeket idézte fel, Bozay Krisztián balonyi plébános pedig arról adott áttekintést, hogyan vélekedtek a budapesti kongresszusról neves egyházi emberek, politikusok, írók, költők. Az esti programot szentségimádás és körmenet zárta.
Másnap a templom melletti Lourdes-i barlangnál kezdték a programot a résztvevők: Máriát köszöntötték. A délelőtt és a délután folyamán is párhuzamosan zajlottak az előadások. A Biblia éve lévén, Élő Ige címmel Elek László gútai esperes-plébános tartott előadást a Szentírásról. A családi témát választók pedig a Sziget Droginformációs Alapítvány vezetőjének, a Budapestről érkezett Kály-Kullai Károlynak az előadását hallgathatták meg.
A lourdes-i jelenések évfordulójához kapcsolódva Hlédik László drégelypalánki plébános „Lourdes – csodák egykor és ma” címmel tartott előadást, Stredl Terézia, a komáromi Selye Egyetem tanára pedig az emberi kapcsolatok építéséről szólt.
A nap folyamán az érdeklődők megtekinthették Simon M. Veronika festőművész kiállítását is, ezen kívül volt könyv- és kegytárgyvásár, rövid könyvbemutató, valamint lehetőség lelki beszélgetésre, találkozásokra, imára.
A II. Magyar Katolikus Nap vendége volt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, aki készségesen állt a hívek rendelkezésére, közvetlenül szólt többször is a jelenlévőkhöz. A záró szentmisén – amelyen megjelent a rendezvény védnöke, Bugár Béla – az érsek úr a Biblia évéhez kötődően, többek között a Szentírás magyar fordításairól beszélt. Arra buzdította a megjelenteket, hogy olvassák naponta a Bibliát.
A szentmisén Herdics György c. apát, főszerkesztő köszöntötte a kalocsai érseket, mint a Szent István királynak koronát hozó Asztrik apát 90. utódját, kiemelve a rendezvény egyik fő célját: a közös imát, a közös gondolkodást.
A II. Magyar Katolikus Nap valóban közösségépítő találkozó volt. A helyi plébános, Parák József, elmondta: szeretné, ha ennek a „külső”, nagy rendezvénynek lenne belső visszhangja, tehát a lelkekben és a családokban. A szervezők remélik, hogy lesz lelki gyümölcse a II. Magyar Katolikus Napnak, és jövőre egy más helyszínen ismét találkoznak – a III. Magyar Katolikus Napon.

Felvidék Ma, Remény, Bertha Éva