Robert Fico két évvel ezelőtt ígéretet tett arra, hogy a kisebbségi jogok semmilyen téren sem fognak csorbulni. A magyar tankönyvekben bekövetkezett változásokat nem tartja problémának, a Magyar Koalíció Pártja viszont igen. A kormányfő szerint megfelelő az a gyakorlat, ha a magyar nemzetiségű tanulók előbb elolvassák a földrajzi nevek szlovák megnevezéseit, majd pedig utána, a zárójelben következő magyar elnevezést. A pedagógusok ezzel kapcsolatban figyelmeztetnek, hogy ez a gyakorlat zavarólag hat a magyar mondatszerkezetre, ráadásul a szöveget kevésbé érthetővé teszi.
Szigeti László, az MKP elnökhelyettese szerint a kormány az új honismereti tankönyvekkel, illetve az abban használt szlovák földrajzi nevekkel megsérti a magyar kisebbségnek korábban megígért status quót. Éppen ezért Szigeti találkozót tervez Mikolaj miniszterrel, és ha nem jár nála sikerrel, akkor Čaplovičhoz fordul. „Ő volt az, Fico kormányfővel együtt, akik ígéretet tettek a status quo betartására. Vagy betartják a szavukat, vagy pedig nem szavahihetőek” – mondta el Szigeti.
Ha az MKP-nak nem sikerül itthon célt érnie, akkor külföldi segítségért fordul. Mind a szlovákiai magyar közvélemény mind pedig a párt számára a legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha a földrajzi neveket a tankönyvekben előbb magyarul, majd pedig zárójelben szlovákul tüntetnék fel. Így a tanulók mindkét nyelven megtudják az adott elnevezést, ráadásul a mondatszerkezet sem sérül.
A legproblematikusabb egyébként a negyedikesek számára íródott honismereti tankönyv, ahol a magyar megnevezések csak a könyv végén, külön szóttárrészben olvashatóak. Szigeti a tankönyv iskolákból való visszavonását kéri a minisztériumtól. Mikolaj erre nem hajlandó. A könyv háromezer példányban került ki a nyomdából és 700 ezer koronájába került az oktatási tárcának.

SME, Felvidék Ma