A Pénzügyminisztérium október elsejétől módosítani kívánja saját rendeletét, amelyben a lakbéreket szabályozza.

A tárcaközi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a szabályozás alá eső lakbérek 2011. december 31-e után három különböző esetben érhetik el a maximális értéket. A rendelkezés azokra a lakásokra vonatkozik, amelyek nem állami, megyei vagy községi tulajdonban vannak. Maximális lakbér akkor határozható meg, ha a bérlőnek, a társbérlőnek vagy a vele egy háztartásban élő személynek az adott településen nincs a birtokában hasonló lakás. További feltétel, hogy a főbérlő nem kötött más szerződést az albérlővel 2012. január 1-je előtt. A harmadik feltétel az albérlőre vonatkozik, akinek 2008. december 31-ig regisztrálnia kell magát az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium internetes honlapján.

Felvidék Ma, Pátria