Két éven belül emlékmű idézi majd Pozsonyban azoknak a szlovákoknak az emlékét, akik az évszázadok során az önkéntes kivándorlást választották. Erről szerdán kormányhatározatban döntött Robert Fico kabinetje. A kormánydöntések között az is szerepel, hogy 2010-ig létre kell hozni a határon túli szlovákok számára műsorokat sugárzó televíziót.

A határon túli szlovákokkal való anyaországi törődés elveit megfogalmazó kormánydokumentum az érintettek rendszeres anyagi támogatásáról is rendelkezik: pályázati úton évente 1,33 millió eurónak megfelelő összeget juttatnak a határon túli szlovákoknak, amelyből csaknem 100 ezer eurónak megfelelő összeget a magyarországi szlovákoknak különítenek el.

A magyarországi szlovákok támogatására az idén a szlovák kormány még külön tízmillió koronát különített el, miután tavasszal a pilisszentkereszti Szlovák Ház tulajdon- és használati jogát érintő kérdésben a két ország között kiéleződött a vita. Ez azóta úgy oldódott meg, hogy a magyar és a szlovák kormány azonos összeget juttatott egy új piliszszentkereszti Szlovák Ház felépítésére, amely már jövőre elkészülhet. A kivándoroltak emlékművével együtt a kivándorolt szlovákok múzeumát is létrehozzák a felújítás alatt álló pozsonyi várban.

Becsült adatok szerint a világban szétszórva mintegy kétmillió szlovák él. Jelentős részüket a 19. század végén és a 20. század elején Amerikába kivándoroltak leszármazottai alkotják. Sokan az 1939 és 1945 között fennállt első szlovák államalakulat, a hitleri csatlósállam idején mentek el.

Az 1945-ben újra létrejött Csehszlovákiából csak kevesek tudtak külföldre menekülni, de az 1968-as “prágai tavasz”, majd az azt letörő megszállás idején ismét jelentős számban hagyták el szlovákok az országot. Becsült adatok szerint jelenleg évente mintegy 15 ezer szlovák megy külföldre, többségük a jobb munkalehetőségek és a magasabb külföldi fizetés miatt hagyja el hazáját.

Mult Kor