Jeszenszky Géza, Magyarország volt külügyminisztere néhány gondolatát osztotta meg levélben minden magyar szülővel, akinek gyermeke óvodás és iskolás korba ért. Üzenet a határainkon túl élő magyar szülőkhöz

Tisztelt magyar Szülők!
Tavasszal, amikor feleségemmel együtt első unokánkat vártuk, gyakran eszünkbe jutott, milyen öröm volt gyermekeink születése. Életem hetedik évtizedében egyre jobban érzem, milyen fontos, hogy vannak gyermekeim, most már van unokám, ők folytatják életemet, talán megvalósítják régi álmaimat, fenntartják nemzetemet, amelyet tanárként, könyvtárosként, miniszterként, nagykövetként szolgálni igyekeztem.
Mindnyájan újjászületünk gyermekünkben! Milyen öröm, amikor járni és beszélni kezd! Az anyja és az apja nyelvén. Növekszik, és biztonságban, jól érzi magát a családi otthon melegében. Szabad őt onnan kiszakítani és idegen nyelven beszélő gyerekek közé tenni, egy őt nem értő, idegen nyelven beszélő felnőtt felügyeletére bízni? Ki lenne téve annak, hogy társai bántják, hogy csúfolják nyelve, nemzete miatt. De ha nem így lenne, ha jól, szeretettel fogadnák a szlovák, román vagy szerb óvodában, vagy a nem magyar nyelven tanító iskolában, akkor is mi várna reá később? Sosem tanulna meg magyarul írni-olvasni, nem tanulna magyar verseket, nem olvasna magyar könyveket.
Mi, magyarok egy 15 milliós nemzet vagyunk, csodálatos irodalmunk van, nagy magyar tudósok fontos könyveket írtak a nyelvünkön. Európa közepén nyolc országban élnek magyarok, de még többen beszélik a nyelvünket. Ezerszáz éve élünk ezen a földön, neves és névtelen magyar hősök harcoltak a rabló, romboló tatár, török, német és orosz hadak ellen. Mi büszkék vagyunk magyarságunkra, jó okkal, legyen természetes, hogy gyermekünket is magyarnak neveljük! Ezt segíti a magyar óvoda, a magyar iskola, a magyar baráti kör. Anyanyelvén minden gyermek jobban, eredményesebben tanul, még a hivatalos nyelvet is jobban meg tudja tanulni. Így jobb esélye lesz gyermekünknek jobb munkahelyre, nagyobb keresetre, magyar házastárs találására.
Ha azt akarja, hogy gyermeke elégedett, boldog ember legyen, indítsa útnak a magyar óvodában, majd a magyar iskolában!
Ezt tanácsolja jó szívvel, meggyőződéssel

Jeszenszky Géza,
történész, egyetemi magántanár, Magyarország külügyminisztere 1990-94-ben, 1998-2002 között nagykövet az Egyesült Államokban