Szeptember 13-án a csobánkai zarándoklat sok hívőt megszólított, bár ezen a napon számos helyen volt búcsú, zarándoklat és falunap a pilisi falvakban és ezért sokan csak lélekben lehettek velünk Csobánkán. Három egyházmegyéből (Székesfehérvár, Esztergom-Budapest és Nyitra) érkeztek a papok és hívek a zarándokhelyre.

A mise elején három nyelven: magyarul, szlovákul és németül énekeltek egy-egy szép Mária-éneket. Az evangélium előtt a Szentlelket hívták, a “Jöjj, Szentlélek Úristen” énekkel egy dallamra, három nyelven: magyarul, szlovákul és németül.
Ezzel az énekkel fejezték ki, hogy a Szentlélek a záloga a megújulásnak, amelyet Prohászka Ottokár püspök nyomdokaiba lépve akarnak elkezdeni, illetve folytatni.
Cigány nyelven a roma fiatalok a hívek áldozása alatt énekelték nyelvükön gitárkísérettel a Jézushoz és a Szentlélekhez szóló énekeiket.
A szentmise után roma fiatalok énekeltek és különböző csoportok ismerkedtek egymással, megbeszélve hogyan és mikor folytatják az egyes kisebbségek, nemzetiségek megbeszéléseiket egy “kisebbségi minimum” megvalósításának céljából.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy ezután minden évben júliusban, Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva tartják meg a Csobánkai Találkozót. A Pázmaneum Társulás a zarándoklat alkalmából felajánlotta segítségét a magyarországi szlovákok lelkipásztori gondozásának ellátásához.

Dr. Szeifert Ferenc, plébános, Pázmaneum