A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Gazdasági Albizottsága 2008. október 16-i, esztergomi ülésén megbeszélést folytatott a magyar-szlovák határtérségből meghívott polgármesterekkel „A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra- és tömegközlekedés-fejlesztés aktuális kérdéseiről” című dokumentumban (továbbiakban: a KMKF Határmenti Közlekedési Koncepciója) rejlő lehetőségekről. Továbbá áttekintette az albizottsági munka eddigi eredményeit és a további feladatokat.

1. Az Albizottság meghallgatta és elfogadta az Albizottság elnökének és társelnökének beszámolóját a Határmenti Közlekedési Koncepcióról. (A beszámolót ld. ezen Állásfoglalás mellékletében.)

2. Az Albizottság megállapítja, hogy a Határmenti Közlekedési Koncepció nemzetiségre való tekintet nélkül a határtérségek teljes lakosságának érdekeit szolgálja.

3. Az Albizottság üdvözli a Határmenti Közlekedési Koncepció iránt mutatkozó általános szakmai, politikai és diplomáciai érdeklődést. Az Albizottság felkéri a Titkárságot, hogy az érdeklődőknek továbbra is nyújtson részletes és hiteles tájékoztatást a KMKF céljairól és tevékenységéről.

4. Az Albizottság felkéri elnökét és társelnökét, hogy kövessék figyelemmel és mozdítsák elő a határmenti közlekedés, valamint határátkelés kérdésének napirendre vételét az Országgyűlésben, valamint szorgalmazzák az illetékes hatóságoknál a közlekedésfejlesztés útjában álló adminisztratív akadályok elhárítását.

5. Az Albizottság megismerte és elfogadta elnöke és társelnöke kezdeményezését a hosszabb távú, nagyobb költségvonzatú határon átnyúló infrastrukturális projektek vizsgálatával kapcsolatban.

6. Mivel az európai uniós együttműködés egyik kulcsterületét a Közös Agrárpolitika képzi, a KMKF Gazdasági Albizottsága felkéri elnökét és társelnökét, hogy a Nemzeti Együttműködési Koncepcióba foglalt javaslatokat tekintsék át az Európai Unió által kínált agrárpolitikai keretek összefüggésében, és elemzésük eredményeiről számoljanak be az Albizottságnak.

7. Az Albizottság felkéri elnökét és társelnökét, hogy a legközelebbi albizottsági ülésen adjanak tájékoztatást a regionális együttműködés gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési vonatkozásairól, illetve tegyenek javaslatot az ezzel kapcsolatos teendőkre.

Esztergom, 2008. október 16.