A IV. Felvidéki Imakilenced 8. állomására a csallóközi Felbár egyházközségében került sor, ahol a helyi plébánia és a Pázmaneum Társulás közösen tartotta megemlékezését Boldog Batthyány Lászlóról, aki szorosan kötődik a csallóközi magyar község történetéhez.

Az Imakilenced rózsafüzérimádsággal kezdődött, amelyet az október 1-jén felbári plébánossá kinevezett Jankó Gábor atya végzett, majd a szegények orvosának ereklyéje előtt imádkoztak a zarándokok, akik az Ipoly-menti Felsőtúrról, valamint a Felbár környéki falvakból és városokból érkeztek. A szentmise előtt Tibola Imre, a szombathelyi székesegyházi káptalan nagyprépostja ismertette meg a hívekkel Boldog Batthyány László életét, kiemelve a herceg családközpontúságát és vallásos lelkületét.
A szentmise elején Gábor atya köszöntötte a főcelebránst és 15 oltártestvérét, akik különböző egyházmegyékből érkeztek az Imakilencedre, hogy közösen imádkozzanak a hívekkel a keresztény magyarság lelki megújulásáért.
Tibola atya szentbeszédében a szegények orvosának tiszta lelkületét és rendíthetetlen hűségét állította példaképül a jelenlévők számára. A 29. évközi vasárnapon idén missziós vasárnapot ünnepelt az Egyház, amelyről a főcelebráns is megemlékezett. Kifejtette, hogy ma Európa is missziós területté vált és idézte II. János Pál pápa gondolatait, aki újraevangelizációt hirdetett meg Európa népei számára. XVI. Benedek pápa is körlevélben fordult a világ keresztényeihez, hogy újra felfigyeljenek az evangélium fontosságára és annak üzenetére.
A szentmise végén a lelkiatyák és hívek közösen kivonultak a templom falán elhelyezett Batthyány-emléktáblához és az ima után megkoszorúzták a millenneumi évben felszentelt táblát.
Az Imakilenced befejező állomása november 23-án a Párkány melletti Helemba községben lesz, ahol Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutat majd be szentmisét Szent Imre tiszteletére.

Pázmaneum