Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád euroképviselők az Európai Parlament tegnapi plenáris ülésén elhangzott szlovák kormánypárti képviselők felszólalásaira reagálva az alábbi sajtóközleményt adják közre:

A szlovák képviselők nem létező ellenségre támadtak

” Az Európai Parlament tegnapi brüsszeli plenáris ülésén a szlovák kormánykoalíció képviselői egységesen léptek fel az MKP feltételezett kritikai megnyilvánulása ellen. Mi arra számítottunk, hogy az európai fórumon részükről legalább valaki elhatárolódik az oktatási miniszter diszkriminatív gyakorlatától, de legalábbis a Szlovák Nemzeti Párt elnökének gyűlöletkeltő megnyilvánulásaitól. Sajnos erre nem került sor. Ellenben, ezúttal az Európai Parlamentben prezentálták azokat az intoleráns megnyilvánulásokat, amelyektől egy ideje hangos a szlovákiai politikai színtér.

A mi állítólagos fellépésünkre hivatkozva a szlovák sajtó útján előre feszültséget szítani és bennünket provokációval vádolni – miközben felszólalásunkra nem is került sor – a többi kolléga számára furcsának, de inkább kínosnak tűnt.

Nemrég örömmel fogadtuk, hogy a szlovák kollégák szót emeltek a pilisszentkereszti szlovák kisebbség érdekében. Úgy tűnik, nem is tudatosítják, hogy a magyarországi szlovákok önkormányzatának szólt a segítség.

Az Európai Parlament képviselőinek az autonómia fogalmával való riogatása arra enged következtetni, hogy szlovák kollégáink az európai valóságot illetően a legalapvetőbb információknak sincsenek birtokában. Önkormányzatiságról beszélni nem büntetendő cselekmény, sem nem tilos. Sőt, több országban létezik és jól működik a kisebbségi autonómia valamely formája, amely semmiképp sem sérti az adott állam területi integritását és szuverenitását. Épp ellenkezőleg.

Ugyancsak tájékozatlanságra vall az MKP képviselőit azért bírálni, mert részt vesznek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán, hiszen hasonló fórumok Romániában, Olaszországban és más országokban is léteznek. Mi több, az ilyen fórumokat inkább az együttműködés elmélyítése eszközének kellene tekinteni.

Ehhez viszont arra lenne szükség, hogy a kollégáink mellőzzék a szlovák közvélemény hazugságokkal és féligazságokkal való félrevezetését. Kollégánk “Nagy Magyarország” feltételezett feltámasztására irányuló szándékokkal kapcsolatos vádjai az egységesülő Európában legfeljebb mosolyt válthatnak ki.

Ha az Európai Parlament szlovák koalíciós képviselői megszabadulnának a szlovákiai magyar kisebbséggel szembeni előítéleteiktől, lehetőségük nyílna arra, hogy a tegnapi európai parlamenti fellépésükhöz hasonlóan a jövőben ne lőjenek bakot. “