Szlovákiában nem indult zökkenőmentesen a tanév. Egy hónapja van érvényben az új közoktatási törvény, az intézmények szerint viszont nem volt elég idő a felkészülésre.
Teljes szemléletváltást kíván az iskoláktól az új, képességfejlesztésre koncentráló törvény. E szerint valamennyi iskolának saját oktatási programot kell kidolgoznia, ezekkel azonban máig nem készültek el az intézmények. Változtak az óraszámok és a tantárgyak is. Továbbképzést azonban senki nem tartott a pedagógusoknak. A köbölkúti magyar iskolába a nemrég nagy vitákat kiváltó Honismeret tankönyv még nem érkezett meg, de a többi tantárgy felszerelése is késik.

Az iskolákban az egyre nagyobb számú igazolatlan hiányzások is gondot jelentenek, főleg a kiskamaszok körében. Akár 5 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a szülőt, akinek 15 év alatti, vagyis tanköteles gyermeke túl sokat lóg. A 60 órát meghaladó hiányzás már szabálysértésnek minősül, az igazolatlan mulasztások miatt ráadásul a családi pótlék is megvonható.

DunaTV