A Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma harmadik alkalommal szervezi meg Bátorkeszi István gályarab prédikátor emlékére a Bátorkeszi István Napokat, melyek a reformáció hetében, ma kezdődnek és péntekig tartanak.

Az idei rendezvénysorozat a Biblia Éve jegyében zajlik, melynek keretében az ünnepi istentiszteletek és egyháztörténeti előadások mellett koncertekre, bábelőadásra, kiállításra, rendhagyó irodalom- és hittanórákra kerül sor.

Program:

Október 26. (vasárnap)
14.00 – Ünnepi istentisztelet a református templomban
Köszöntés: Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor
Igét hirdet: Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke (Rimaszombat)
Énekkar: a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség Sztárai Mihály Énekkara
Vezényel: Márkus Zoltán kántor-karnagy (Nagyvárad)

15.30 – Ünnepi konferencia a BIBLIA ÉVE jegyében
Előadás: „A Váradi Biblia története”
Előadó: Dr. Hermán M. János lelkipásztor, egyháztörténész (Nagyvárad) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előadó-tanácsosa, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanszékvezető tanára
Énekkar: a Dél-Komáromi Református Egyházközség kórusa
Vezényel: Máté László karnagy (Komárom), a Tatai Református Egyházmegye esperese
Előadás: „A Biblia hatása életünkre”
Előadó: Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke (Budapest)
Közreműködik a Jerikó Református Fúvósegyüttes (Miskolc)

16.30 – Bibliakiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Dr. Erdélyi Géza,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke (Rimaszombat), a komáromi Selye János Egyetem tanszékvezető tanára
– A Bátorkeszi István gályarab prédikátor emlékére állított dombormű koszorúzása a református templom oldalán
Szavalat: Wass Albert: Üzenet haza
Előadja: Gál László segédlelkész (Marcelháza–Komárom)
– Szeretetvendégség a templomkertben felállított sátrak alatt

Október 27. (hétfő)
10.00 – Bábelőadások a Rét utcai óvodában
Előadás: „Jónás és a cethal”
Szünet
Előadás: „Noé bárkája”
Előadja: a Hetényi Református Gyülekezet TÁBITA bábcsoportja
11.30 – Rendhagyó hittanórák
Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
Előadás az alsó tagozaton: „Népmeséink és a Biblia”
Előadás a felső tagozaton: „Énekeink, népdalaink és a Biblia”
Előadó: Écsi Gyöngyi református lelkész (Hetény)

Október 28. (kedd)
9.30 – Rendhagyó irodalomórák
a Magán Szaktanintézetben és Kereskedelmi Akadémián
12.30 – Rendhagyó irodalomóra
a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
Előadás: „A Biblia”
Előadó: Dr. Somogyi Alfréd lelkipásztor (Apácaszakállas)

Október 29. (szerda)
10.00 – Zsapka Attila koncertje a református templomban óvodások és alapiskolások számára
14.00 – A Kor-Zár együttes koncertje a református templomban a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, és a Magán Szaktanintézet és Kereskedelmi Akadémia diákjai és tanárai számára
18.00 – A Kor-Zár együttes jótékonysági koncertje a református templomban

Október 31. (péntek)
18:00 – ünnepi istentisztelet és hangverseny a reformáció alkalmából Igét hirdet: Dr. Bándy György evangélikus lelkipásztor (Somorja),
a pozsonyi Comenius Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem professzora
Énekkar: a Bátorkeszi Református Egyházközség kórusa
Vezényel: Szalay Katalin okleveles kántor
Hangverseny: A kuruc kor zenéje
Előadja: Nagy Csaba tárogatóművész (Nyíregyháza)

– A meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafa koszorúzása a református templom mellett

A III. Bátorkeszi István Napok szervezője:
a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma

A III. Bátorkeszi István Napok védnöke:
Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke

A III. Bátorkeszi István Napok támogatói:
Szülőföld Alap, Budapest , Csemadok, Pozsony , Bátorkeszi község

A III. Bátorkeszi István Napok médiapartnerei:

www.batorovekosihy.sk , www.csemadok.sk , www.felvidek.ma, www.reformatus.hu

Felvidék Ma, sk