Parlamenti párbeszédet szorgalmaztak Magyarország és Szlovákia között a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) külügyi és európa-ügyi albizottságának szerdai budapesti ülésén a KMKF-et ért szlovákiai politikai támadások tisztázására.

Kocsi László az albizottság MSZP-s társelnöke rövid tájékoztatójában azt hangsúlyozta, jelentős eredménynek tartja, hogy egyetértés mutatkozik a KMKF megítélésében a parlamenti pártok részéről. “Hasznos és szükséges, a magyarság számára ” fontos intézmény. Abban is egyetértettek az albizottság ülésén, hogy támogatnak minden, Szlovákia és Magyarország közötti párbeszédet.

Berényi József, az MKP külpolitikai ügyeket felügyelő alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Szlovákiában megalapozatlanul kritizálták a KMKF működését. A testület működése a nemzetközi jog szempontjából nem értelmezhető.

AZ MKP alelnöke arra utalt, hogy a KMKF szeptember 13-án Budapesten tartott ülése után szlovák politikusok Szlovákia belügyeibe való beavatkozással vádolták meg a KMKF-et, és Jan Slota pártja, a Szlovák Nemzeti Párt javaslatára még októberben a pozsonyi parlamentben kívánják “elszámoltatni” az MKP-t, amiért parlamenti képviselői részt vesznek a KMKF munkájában.

Berényi a budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy még az októberi – általa szükségtelennek tartott – szlovákiai parlamenti vita előtt azt kezdeményei a KMKF, hogy kezdődjön magyar-szlovák parlamentközi párbeszéd, hogy ne csak egyoldalú, a szlovákiai politikusok részéről elhangzó információk kerüljenek a szlovák közvélemény elé.

Az ülésen döntés született arról, hogy szórvány munkacsoport jön létre a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) külügyi és európa-ügyi albizottságán belül is.

A munkacsoport tagjainak névsora még nem tekinthető véglegesnek, a felkéréseket már megtették, a végleges névsort a KMKF honlapján fogják közzétenni – tájékoztatta Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke, a szórvány munkacsoport létrehozásának kezdeményezője az MTI-t.

A szlovákiai magyar politikus elmondta, hogy a szórvány munkacsoporttól olyan tervezetek kidolgozását várják, amelyek segíteni fognak abban, hogy “a szórványban élők ne érezzék magukat elhagyatva”. Legyenek számukra megfelelő oktatási feltételek és közösségi találkozóhelyek a magyar kultúra megtartásához. Duray felhívta a figyelmet arra, hogy nyelvtől és kultúrától függetlenül sok közös vonás mutatkozik a szórványban élő népcsoportok között. Példaként említette, hogy kedden a pozsonyi parlament a Szlovákia határain túl élő szlovákok helyzetét vitatta meg, és szóba került a szórványban élő szlovákság helyzete is.

Arra a kérdésre, hogy lát-e különbséget a Miniszterelnöki Hivatal által hétfőn megalakított Szórvány Tanácsa és a KMKF-en belüli szórvány munkacsoport között, Duray úgy válaszolt, a különbség abban is megmutatkozik, hogy a KMKF munkacsoportjának tagjai élvezik a helyi magyar közösségek támogatását. Véleménye szerint a Szórvány Tanács elsősorban elméleti kérdésekkel foglalkozik, a munkacsoport pedig gyakorlati szempontból igyekszik megközelíteni a szórványban élők ügyeit.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke, aki a KMKF külügyi és európa-ügyi albizottságának társelnöke is, azt a véleményét fogalmazta meg, hogy amíg a Szórvány Tanács legitimitása gyenge lábakon áll, a KMKF kikérte tagszervezeteinek véleményét, és csak az általuk javasolt személyekből fog állni a szórvány munkacsoport.

Németh Zsolt kérdésre válaszolva elmondta, hogy a KMKF külügyi- és európa-ügyi albizottságának ülésére meghívták Gémesi Ferencet, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárát, de sem ő, sem más nem vett részt az államtitkárság részéről az albizottság ülésén.

Forrás: MTI, hirextra.hu